Omkostningsgodtgørelse

Læs om DBU Sjællands omkostningsgodtgørelse for breddedommere i DBU Sjællands rækker samt Danmarksserien

Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere i Danmarksserien og DBU Sjællands rækker:

Takster for dommernes omkostningsgodtgørelse for 2019
Seniorrækker 2016 2017 2018 2019
Herre DS - Omkostningsgodtgørelse 224 228 232 238
Herre DS - udetillæg 70 70 70 70
Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe 224 228 232 238
M+32, M+40 og M+45 - 11:11 196 199 203 207
M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) 196 199 203 207
         
Seniorkvinderækker        
Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe 224 228 232 238
K+29 og K+36 - 11:11   196 199 203 207
K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) 196 199 203 207
         
Ungdom         
U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse 224 228 232 238
U19 DBU - udetillæg 70 70 70 70
U17 DBU - Omkostningsgodtgørelse 200 203 207 211
U19 - LU 224 228 232 238
Kampe minuttal 80 200 203 207 211
Kampe minuttal 70 175 178 181 185
Kampe minuttal 60 149 152 154 158
Kampe minuttal 50 125 127 129 132
Kampe minuttal 45 112 114 117 119
Kampe minuttal 40 100 102 103 106
Kampe minuttal 30 75 76 78 80
Kampe minuttal 20 49 50 51 52
         
Kvinder ungdom        
U18 DBU - omkostningsgodtgørelse 224 228 232 238
Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner
(Samme som under herreungdom)
       
Færge/P-afgift
Afregnes efter indsendelse af bilag
       
Ekstra kampe
I forbindelse med hovedkampen betales med omkostningsgodtgørelse
afhængig af, hvilken kamp der er tale om
       
         
Udetillæg - omkringliggende øer* 
(gælder øer hvortil der kun er færgeforbindelse - eksempelvis Fanø, Læsø, Samsø)
70 70 70 70
Enkeltstående kamp 149 152 154 158
         
  2016 2017 2018 2019
Dommerudviklere 224 228 232 238
Dommervejledere 177 180 183 187
         
Minuttakst i Futsal og indefodbold 2,49 2,53 2,58 2,64
Kørselstakst        
Kørselstakst under 20.000 km. årligt   3.53 3,54 3,56
Kørselstakst over 20.000 km. årligt   1,93 1,94 1,98
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter   0,52 0,53 0,53

*Under forudsætning af fravær over fem timer udbetales udetillæg ved rejser til/fra de omkringliggende øer.

Tidsangivelsen på DBU.net benyttes til at afgøre om kampen er pålagt udetillæg. Den enkelte dommer retter selv henvendelse til LU, hvis kriterierne om transporttid er opfyldt.

Mødetid før kamp
30 min.

Kampen
120 min.

Omklædning
30 min.

Ventetid færge
30. min.

Transporttid
90 min.

Udetillæg omkring øer kan komme til udbetaling både i DBU og LU rækker, hvis kriterierne er opfyldt. 

 

Aflyste og afbrudte kampe

Hvordan er reglerne ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse (honorar og kørsel) ved aflyste kampe etc.?

Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet, som har afgivet bindende svar den 24.08.2006. Skatterådet bekræfter, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører forgæves til kampstedet. 

1. Kan der, jf. ligningsloven §7M, udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 150 kr. pr. kamp (kr. 238 jf. nye satser) til en idrætsdommer, som er mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af dommeren på kampstedet)?

Svar: Ja

 

2. Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til en idrætsdommer på op til 150 kr. pr. kamp, (kr. 232 jf. nye satser) når kampen aflyses i så god tid, at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet

Svar: Nej

 

3. Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op indtil 150 kr. pr. kamp (kr. 238 jf. nye satser) såfremt en kamp må afbrydes før tid?

Svar: Ja

Ovennævnte regler benyttes. 

 

Udbetaling af udetillæg - udbetaling af udetillæg finder ikke sted i kampe under DBU's lokalunioner

Udetillæg udbetales efter følgende kriterier:

Kampe uden udvikler: 

Mødetid før kamp = 1 time

Kampen = 2 timer

Omklædning = 1 time

Kørsel = 1 time - efter den tid, som Carl Bro systemet angiver. 

Over fem timer - udetillæg

Kampe med udvikler

Udetillæg udbetales