MENU

DBU Sjællands protestgebyr og ankegebyr harmoniseres med DBU København.

Pr. den 1. juli 2019 hæver DBU Sjælland sit protestgebyr og ankegebyr fra 750 kr. til 1.000 kr. da den tidligere forskel på DBU København og DBU Sjællands gebyrer har kunnet give anledning til forvirring.

DBU Sjællands protestgebyr og ankegebyr harmoniseres med DBU København.

DBU Sjællands bestyrelse har besluttet at hæve DBU Sjællands protest- og ankegebyr fra 750 kr. til 1.000 kr. for at sikre en harmonisering med DBU Københavns tilsvarende gebyrer.

Stigningen kommer på baggrund af et ønske om at undgå forvirring omkring særligt fællesrækker, hvor samme klub i forskellige rækker kan opleve at skulle betale to forskellige gebyrstørrelser, alt afhængigt af om turneringen er administreret af DBU København eller DBU Sjælland.  

Stigningen træder i kraft pr. den 1. juli 2019.

 

Fakta om protester og anker

DBU Sjælland modtog sidste år 186 protester fra januar til december 2018.

I samme periode modtog DBU Sjælland 9 anker.

Af de indgivne protester blev 29 afvist.

Af de indgivne protester blev 157 afgjort til fordel for protestgiver, hvorfor at protestgebyr og/eller ankegebyret blev refunderet.

 

Spørgsmål

Ved spørgsmål kan Kenneth Friis Nielsen kontaktes på keni@dbusjaelland.dk eller 4634 0746

Log ind