A-træner

IMG 1216

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere med B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau.

Formål
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. Uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.

OBS
Kursister, der ikke træner 11-mandshold kan blive bedt om at finde et 11-mandshold, at træne med i uddannelsesperioden. Det er vigtigt, at kursistens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal kursisten træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det kursistens egen opgave at finde et alternativt hold på passende niveau.

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • To studieture - 1 til udenlandske klubber og en til danske klubber
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark
 • Forløb og tidsforbrug


Kurset er estimeret til min. 180 timer som afvikles fra januar til december måned.

Datoer for igangværende A træner 2020:

Introweekend: 18. - 19. jan. 2020
Midtvejsforløb: 28. juni - 3. juli 2020
Afslutningsweekend: 5. - 6. dec. 2020

Hertil kommer to studieture hhv. en i foråret og en i efteråret 2020.

Dato for dommer-grundkursus (for de der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt. Ud over de faste terminer, modtager kursisten to supervisioner fra instruktøren til egen træning. Kursister på A-trænerkurset skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø skal forvente, at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.

Afvikling
Valg af kursussted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år er kurset afviklet i Ishøj/Vildbjerg, Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til klubber i Holland, Belgien eller Tyskland samt danske eliteklubber.

Et A-hold er typisk på 24 kursister. Undervisningsformen er en blanding af instruktør-oplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
Gyldig B-licens med god vurdering
Minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på A-træner*
Minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


BEMÆRK: Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først. Alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på DBU´s A-træneruddannelse er en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

Pris for A-træneruddannelsen 2020:
Det er muligt at tilmelde sig uddannelsen med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse.

68.000 kr. med overnatning dobbeltværelse
72.000 kr. med overnatning i enkeltværelse


Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studieture og forplejning. Indenrigstransport i forbindelse med kurset og studieture er for egen regning.

Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned.

I tilfælde af manglende betaling vil kursisten få besked på at stoppe på kurset eller finde anden indbetaler.

A-træner eksamen
DBU A-træner afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har kursisten erhvervet A-trænerlicens. Prisen for eksamen er 5.200 kr. Kursister der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et kursusbevis.

Betingelser ved framelding:
Indtil 20 dage før kursusstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før kursusstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Kompetence
DBU A-træner er kompatibel med den internationale UEFA A-license. Som DBU A-træner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem eller gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver kursisten mulighed for at søge om optagelse på DBU PRO-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på PRO-træner.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursist elektronisk UEFA A-licenskort, kursusbevis og tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

Alle trænere med en gyldig B-licens modtager en mail fra DBU Træneruddannelse når tilmelding åbnes for A-træner 2021.

Der er optaget kursister til vores to 2020-hold.

Vi åbner igen for ansøgninger til A-træner 2021 i juni/juli måned 2020.

Spørgsmål kan rettes til:

Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk