DBU Sjælland delegeretmøde 2021

På grund af regeringens nye corona-restriktioner er DBU Sjællands delegeretmøde 2021 blevet udsat til 20. marts 2021. 

Vi vil senest en måned før mødedatoen udsende en ny indkaldelse. Men skriv gerne mødedatoen i kalenderen allerede nu. 

 Vi opdaterer løbende venstremenuen med oplysninger og materiale.

Under alle omstændigheder forventer vi, at der vil skulle tages særlige corona-hensyn. Du kan få et indtryk herunder, men du kan forvente justeringer afhængigt af myndighedernes udmeldinger. 

Særlige restriktioner og regler
Grundet corona-situationen vil rammerne omkring DBU Sjællands delegeretmøde i 2021 være noget anderledes end sædvanligt.

Afviklingen af mødet vil ske i et corona-format. Det vil sige under de særlige restriktioner og vejledninger, som gør det muligt at gennemføre generalforsamlinger, årsmøder m.v.

Det betyder bl.a.:

  • At der er maksimal fokus på de gældende retningslinjer vedr. plads, afstand, hygiejne, anvendelse af mundbind m.v.
  • At der ikke vil være stande, uddeling af materialer m.v.
  • At der efterfølgende ikke er frokostbuffet, men at der udleveres en frokosttallerken til hver deltager under mødet.
  • At delegeretmødet forkortes mest muligt med primær fokus på forslagsbehandling, valghandlinger m.v.
  • At der etableres streaming fra mødet, således at alle interesserede kan følge delegeretmødet hjemmefra. Det skal bemærkes, at det kun er muligt at tale- og stemme ved personlig og rettidig anmeldt tilstedeværelse. 
  • At der fokuseres på deltagelse af klubfolk, mens der denne gang ikke inviteres gæster, ligesom kun det absolut nødvendige antal DBU Sjælland-frivillige og -medarbejdere deltager. Alt sammen for at nedbringe det samlede deltagerantal mest muligt.

Endelig behandling af forslag
På delegeretmødet skal klubberne tage stilling nedenstående regnskab og de følgende forslag: 

BEMÆRK: Grundet datoforskydningen vil materialet blive tilrettet inden indkaldelsen udsendes. 

Derefter skal klubberne tage stilling til det følgende forslag fra Hørsholm-Usserød IK: 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for året 2020


3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab


4. Beslutningsforslag fra bestyrelsen
4.1 Reformforslag: DBU Bredde Øst

5. Behandling af indkomne forslag:
5.1 Turneringsreglement:
5.1.1 Fra Hørsholm-Usserød IK: Forslag til ændring af turneringsreglementets §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken

6. Orientering om forslag til DBU’s repræsentantskabsmøde

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

7.1. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Jørn Hedengran, Pia Nygaard og Thomas Gram er villige til genvalg)
7.2. Valg af suppleant for 1 år (Lene Laungaard er villig til genvalg)

8. Valg af revisor

(afgående er Revisionsinstituttet, villig til genvalg)

9. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden på et senere tidspunkt.

Stemme- og taleret
Hver medlemsklub kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret. DBU Sjælland anbefaler af hensyn til corona-situationen dog til, at hver klub kun sender en repræsentant.