Vi søger 2 DBU Børneklub-rådgivere

DBU Sjælland søger børneklub-rådgivere til at implementere DBU’s børnestrategi via DBU Børneklub.

DBU_Sjælland_1B_FINAL.jpg

Som børneklub-rådgiver er du med til at skabe verdens bedste børnefodbold sammen med de danske fodboldklubber.
DBU Sjælland søger 2 børneklub-rådgivere, der i dagligdagen kan rådgive medlemsklubberne i at skabe et godt miljø i klubberne. Med DBU’s nye børnesyn som fundamentet for dansk børnefodbold er opgaven at engagere små, mellemstore og store fodboldklubbers (frivillige) ledelser og børneudviklingstrænere til at udvikle klubberne.

Det overordnede formål er at skabe et fleksibelt, mangfoldigt og kvalificeret tilbud til spillerne.
Du skal samtidig være med til at sikre netværk og samarbejde på tværs af klubberne, så vi i fællesskab kan løfte børnefodbolden.
Det kræver overblik, systematik, menneskelig forståelse og rummelighed, samt at du kan håndtere modgang.

Vi har travlt med at implementere DBU’s børnestrategi, og pr. 1. januar 2022 vil vi via konceptet DBU Børneklub påbegynde en kvalitetssikring af klubberne, der skal bidrage til at implementere strategien bredt i dansk fodbold.

Dine primære opgaver vil være:

 • Implementering af børnestrategien via konceptet DBU Børneklub
 • Rådgivning af DBU Sjællands medlemsklubbers ledelser og børneudviklingstrænere
 • Organisering og afvikling af netværk og uddannelse for børneudviklingstrænere

Vi forventer at:

 • Du brænder for at udvikle dansk børnefodbold
 • Du har pædagogisk indsigt og forstår børns udviklingstrin
 • Du har som minimum en C-licens samt erfaring med træning af børnefodbold
 • Du har menneskelig forståelse, og kan lære fra dig
 • Du er en stærk mødeleder i små og store forsamlinger
 • Du er struktureret og ansvarsbevidst
 • Du er god til at planlægge og organisere
 • Du har indsigt i den frivillige verden
 • Du har IT-indsigt, så du udnytter teknologien optimalt, og du kan lære fra dig
 • Du kan bevare overblikket i perioder med modgang og tidspres
 • Til gengæld tilbyder vi en spændende og fleksibel arbejdsplads, hvor humøret er højt og en god service overfor vores medlemsklubber er helt centralt.

Den ugentlige arbejdstid er 18,5 timer, og en stor del af arbejdstiden vil være ude i klubberne i eftermiddags- og aftentimerne på hverdage, ligesom der skal forventes weekendarbejde.

Det forventes, at du har en bil til rådighed, da en stor del af arbejdet vil foregå ude i klubberne rundt på Sjælland. Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens til enhver tid gældende takster.

Yderligere oplysninger kan fås hos souschef for Udvikling, Uddannelse og Dommer Frederik Løwenstein på frel@dbusjaelland.dk eller på 2189 0388

Vi forventer, at du kan tiltræde 1. januar 2022.

Sidste ansøgningsfrist er ONSDAG, DEN 17.11.2021 KL. 12.00 til job@dbusjaelland.dk. Skriv ”Børneklub-rådgiver” i emnefeltet.

Samtaler vil blive afholdt i uge 47 og 48.

DBU Sjælland ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om DBU Sjælland
DBU Sjælland er en politisk organisation og den næststørste regionale fodboldunion i DBU med ca. 350 medlemsklubber og knap 82.000 aktive fodboldspillere samt ca. 700 dommere. Unionen understøtter de mange tusinde frivillige ledere i de sjællandske fodboldklubber, afvikler turneringer og stævner og forestår udviklingsforløb i klubberne og gennem samarbejde med kommunerne. Derudover har unionen over 125 frivillige ambassadører tilknyttet. Administrationen er beliggende i Roskilde (Himmelev) og der er ca. 35 medarbejdere.