Reformforslag: DBU Bredde Øst

Bestyrelserne i DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland er enige om at præsentere unionernes klubber for et forslag om en fornyelse af organisationen gennem etableringen af et nyt DBU Bredde Øst.

Forslaget indebærer en fusion af de fire lokalunioner, som led i en samlet reform af DBU Bredde med virkning fra den 1. januar 2022. Klubberne i Østdanmark skal derfor tage stilling til, om de vil gå sammen i en én fælles breddefodboldorganisation i Østdanmark.

Her kan du finde en introduktion til reformforslaget, fusionsaftalen og love for DBU Bredde Øst samt principper for klubnetværk, økonomi, administration og turnering i den nye organisation. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, så kan du skrive til info@dbusjaelland.dk

BEMÆRK: Grundet corona-situationen er reformforslagets ikrafttrædelsesdato udsat til 1. januar 2022. Vil vil snarest muligt opdatere dokumenterne i reformsektionen. 

Indtil det er sket kan du finde det opdaterede materiale i PDF-form her