Fodboldens Corona-regler

Siden er opdateret den 13. januar 2021.

Protokollen for Fodboldens Corona-regler blev opdateret på baggrund af de skærpede restriktioner, som myndighederne meldte ud på pressemødet den 5. januar 2021 og forlængede på pressemødet den 13. januar 2021. De nuværende restriktioner er nu sat til at vare til og med søndag den 7. februar 2021.

De skærpede restriktioner betyder, at:

 • I skal være opmærksomme på, at forsamlingsloftet er sænket fra 10 til 5
 • Tilskuere ved idrætsbegivenheder er ikke længere tilladt
 • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket
 • Klubhuse og omklædningsrum skal holdes lukkede
 • Professionel fodbold er fortsat undtaget forsamlingsforbuddet
 • Vi videregiver myndighedernes kraftige appel til, at man bliver hjemme og ses med så få personer som muligt. Læs udmelding fra DBU Bredde her.

Læs den gældende version af protokollen om 'Fodboldens Corona-regler' fra den 7. januar 2021 her:

OBS: Fodboldens Corona-regler tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer. Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse, man skal rette sig efter.

Fodboldens Corona-regler er lavet ud fra Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbunds retningslinjer.
Se deres retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside og på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside.

 


FAQ: Spørgsmål og svar om Fodboldens Corona-regler

Vi modtager helt forståeligt løbende mange spørgsmål til retningslinjerne og til protokollen for 'Fodboldens Corona-regler'. 

Vi har samlet mange af spørgsmålene i nedenstående FAQ, som løbende vil blive opdateret.

FAQ senest opdateret den 13. januar 2021.

 

Generelt

HAR DBU EN HOTLINE, HVOR VI KAN STILLE SPØRGSMÅL, SØGE RÅD OG VEJLEDNING?+

Vi opfordrer jer til at sende en mail til jeres lokalunion med jeres spørgsmål. Skriv til enten:

info@dbujylland.dk

info@dbufyn.dk

info@dbusjaelland.dk

info@dbukoebenhavn.dk

info@dbulolland-falster.dk

info@dbubornholm.dk

 

Har du konkrete spørgsmål til overholdelsen af forsamlingsforbuddet, beder vi dig kontakte det lokale politi direkte.

Må vi åbne fodboldklubben?+

Ja, men det er naturligvis vigtigt, at alle myndighedernes retningslinjer overholdes herunder det gældende forsamlingsforbud. 


De seneste retningslinjer fra Kulturministeriet kan ses her.


De seneste retningslinjer fra Danmarks Idrætsforbund kan ses her.

Skal vi åbne?+

Det er bestyrelsen i den enkelte klub, der bestemmer, om man vil starte aktiviteter op under de særlige corona-regler. Hvis I ikke ønsker at tage ansvaret for at leve op til alle retningslinjerne og anvisningerne, er I som bestyrelse helt frie til at holde klubben lukket.

Klubben skal holde sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikre, at klubbens aktiviteter lever op til disse, når/hvis der afvikles aktiviteter.

HVAD BETYDER DET, AT DER SKAL SKILTES MED 'FODBOLDENS CORONA-REGLER'?+

Retningslinjerne fra DIF og DGI siger, at der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Derfor skal Fodboldens Corona-regler hænges op. Dem finder du linket til ovenfor.

I er derudover også velkomne til at hænge Sundhedsstyrelsens plakat med gode råd til udendørs idræt op. Den findes her.

HVORFOR ANBEFALER DBU, AT DER ER EN CORONA-VEJLEDER PÅ ANLÆGGET?+

Corona-vejlederen skal have ekstra godt styr på fx Fodboldens Corona-regler og skal f.eks. kunne hjælpe og vejlede trænerne.
Derudover kan en Corona-vejleder være med til at sikre, at der ikke opbygges for tætte forsamlinger.

HVAD BETYDER DET, AT VI SKAL MONITORERE, HVEM DER DELTAGER I AKTIVITETERNE?+

Det betyder, at klubben skal vide, hvem der spiller sammen med hvem. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis der er en spiller eller træner i gruppen, der bliver smittet.

MÅ PERSONER I RISIKOGRUPPE DELTAGE I AKTIVITETER I KLUBBEN?+

Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. deltagelse i aktiviteter i fodboldklubben.

Er du i tvivl, så se coronasmitte.dk

HVAD SKER DER, HVIS EN PERSON I KLUBBEN BLIVER SMITTET MED COVID-19?+

På side 3 og 4 i protokollen er der en fyldig beskrivelse af, hvordan I skal forholde jer, når I finder ud af, at nogen i fodboldklubben er blevet smittet med Covid-19.

Læs samme info i nyheden her.


En ny funktion i KlubOffice gør det nu let for jer at kontakte personer, der har deltaget i en given aktivitet (kamp, træning eller lignende). I kan læse mere om funktionen i disse tre nyheder:

- Corona-hjælp: Hurtig information til de rette

- Digital hjælp i en udfordrende corona-tid

- Nye muligheder for smitteopsporing i KlubOffice

MÅ VI LAVE SOCIALE ARRANGEMENTER I KLUBBEN?+

Vi opfordrer på det kraftigste til, at sociale aktiviteter i fodboldklubberne aflyses.

 

HVAD SKAL VI GØRES MED VORES GENERALFORSAMLING/REPRÆSENTANTSKABSMØDE?+

Myndighederne har lukket helt ned, og generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis ikke afvikles i den kommende periode og bør derfor udsættes.

Myndighederne sætter for tiden forsamlingsloftet meget lavt, pr. 6 januar til fem personer. Desuden er den lempelige adgang til at afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med et stort antal deltagere helt fjernet. Alt, som det ser ud pr. 6 januar.

DIF’s anbefaling er derfor, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder udsættes, hvis de står til afvikling i de kommende to måneder.

Det er usikkert, om myndighederne overhovedet hæver forsamlingsforbuddet i synderlig grad de næste to måneder, og det er især usikkert, om det hæves så meget, at møderne kan afvikles i denne periode. Og det er nok ret tvivlsomt, om den friere adgang til at afvikle møder og konferencer med et stort antal deltagere (i seneste version op til 500 personer) overhovedet bliver genindført i perioden.

Så derfor som sagt: Anbefalingen er, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder foreløbigt udsættes til efter 1. marts.

Coronasituationen er nødret

Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver foreninger og specialforbund mulighed for at afvige fra vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler. Jo mere nødret, jo større afvigelser kan tillades, jo mindre nødret, jo mindre afvigelser.

Vores anbefalinger er på den baggrund følgende:

 • Afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør udsættes, hvis de står til afvikling inden for de kommende to måneder.

   

 • Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt. Man kan også vælge at skubbe indkaldelsesprocessen og dermed fristerne for medlemmernes indsendelse af forslag m.v., hvis dette er mere praktisk. I så fald bør man orientere medlemskredsen om, at indkaldelse kommer senere end normalt.

   

  Hvis der allerede, her primo januar, har været indkaldt forslag fra medlemmer, og fristen herfor er udløbet, skal dette forløb ikke gentages før den udsatte generalforsamling. Der skal alene fastsættes en ny dato for afviklingen af generalforsamlingen.

   

 • Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i forårsmånederne.

   

  Foreninger og specialforbund, der har presserende temaer på dagsordenen, kan derimod godt anvende digital afvikling af mødet i den kommende periode. Der skal være tale om forhold, hvor behandlingen ubetinget ikke kan udsættes, f.eks. på grund af en undertallig bestyrelse, en kritisk revision, en nødlidende drift eller uopsættelige internationale forpligtelser.

  Digital afvikling forudsætter, at der benyttes en platform, der sikrer, at procedurereglerne for mødet kan overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol, kontrol af beslutningsdygtighed og om hemmelig afstemning, hvis dét kan komme i spil. Og dette forudsætter, som for alle andre procedurespørgsmål, at mødets dirigent anerkender mødeformen.

 

Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, gælder følgende som grundregler:

 • Bestyrelsen må kun agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Den kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan altså ikke – på forventet efterbevilling - agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

   

 • Regnskab for foregående år skal aflægges og revideres efter normal procedure efter vedtægterne, herunder efter gældende frister. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.

   

 • Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde skal afholdes hurtigst muligt, efter at situationen er normaliseret. Bemærk: Det er den ordinære generalforsamling, der afvikles, ikke en ekstraordinær. Samme gælder for repræsentantskabsmøder. Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Bestyrelse kan overveje, i en uformel og supplerende beretning, at orientere medlemmerne om, hvad bestyrelsen har foretaget sig under udsættelsen.
Må vi holde møder?+

Vi opfordrer på det kraftigste til, at møder afholdes digitalt.
Hvis der afholdes fysiske møder skal det gældende forsamlingsforbud overholdes. Vær også opmærksom på lukningen af indendørs lokaler (klubhuse) i denne tid.

Se desuden nyhed her.

Træning

KAN UNGDOMSTRÆNERE (UNDER 18 ÅR) HAVE ANSVARET FOR EN GRUPPE SPILLERE?+

Ja.

I ’Fodboldens corona-regler’ står der, at der altid skal være enten en træner eller en voksen sammen med gruppen.

En ungdomstræner på fx 15 år må derfor gerne træne en gruppe børn.

MÅ VI HAVE KROPSKONTAKT UNDER TRÆNINGEN?+

Vi opfordrer til, at der kun er sporadisk kropskontakt, hvis der gennemføres træning i denne tid. Derudover anbefaler vi, at myndighedernes afstandsanbefaling overholdes.

Unødig kropskontakt som fx gruppekram og highfives er ikke tilladt.

Hvordan sikrer vi, at vi overholder forsamlingsforbuddet, når vi træner?+

Der må kun trænes i grupper á 5 personer. Flere forskellige grupper af 5 personer, må ikke blande sig med hinanden.

Derudover er det vigtigt, at banerne er opmærket korrekt, så hele fodboldanlægget ikke anses som et samlet område.

 

KAN SPILLEREN SKIFTE GRUPPE FRA GANG TIL GANG? KAN MAN VÆRE MED I EN GRUPPE OM TIRSDAGEN OG EN ANDEN GRUPPE OM TORSDAGEN?+

Vi opfordrer til, at de samme personer træner sammen hver gang, hvis det er muligt.

Dette gør det nemmere for foreningerne at monitorere, hvem der har trænet med hvem.

KAN EN MÅLMAND BLIVE TRUKKET UD AF EN TRÆNINGSGRUPPE OG DEREFTER KOMME TILBAGE IGEN?+

Hvis man gerne vil lave særlig målmandstræning, tæller både målmanden og målmandstræneren med i træningsgruppen. Målmanden og målmandstræneren skal blive på gruppens bane eller have deres helt egen bane. Der må ikke fx trækkes en målmand ud fra en gruppe, der så kommer over på en anden gruppes bane og laver målmandstræning med en anden målmand og målmandstræner der.

Må vi have tilskuere til træning?+

Nej.

Må vi lave en træning med fire undergrupper á 4-5 spillere, der spiller mod hinanden skiftevis i en time?+

Nej, det må man ikke.

I så fald vil der være tale om, at 16-20 personer er forsamlet, fordi grupperne krydses med hinanden, når de spiller imod hinanden. Der må maks. være 5.

Må vi arrangere træningslejre med overnatning?+

Nej.

Frem til den 28. februar 2021 er det ifølge myndighedernes retningslinjer ikke tilladt at arrangere fx træningslejre med overnatning.

Faciliteter

MÅ VI ÅBNE VORES CAFETERIA OG KLUBHUS?+

Klubhuslokaler, hvor der foregår salg af mad og drikke er underlagt restaurationsbranchens retningslinjer, som I finder her

De må frem til og med 7. februar 2021 kun holde åbent for salg af take-away.

Der skal bæres mundbind.

Klubhuslokaler, hvor der ikke er salg af mad og/eller drikke skal holdes lukkede for offentlig adgang.

 

MÅ OMKLÆDNINGS- OG BADEFACILITETER ÅBNES?+

Omklædningsrum og badefaciliteter skal holdes lukkede for offentligheden. Det må således ikke tages ophold heri.

MÅ VI ÅBNE FOR ADGANG TIL TOILETFACILITETER?+

Toiletfaciliteter må holdes åbne for brug i forbindelse med, at I træner udendørs, men de må  ikke tages i brug for anden ophold.

HVORFOR MÅ DER VÆRE SAMME ANTAL SPILLERE PÅ EN 5-MANDSBANE SOM PÅ EN 11-MANDSBANE?+

Forsamlingsforbuddet skal overholdes inden for den afmærkede bane. Det betyder altså, at der kun må være det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver, på en afmærket 11-mandsbane, ligesom der må være samme antal på en afmærket 5-mandsbane. Der skal blot sikres 4 kvadratmeter pr. person.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt fx at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner. Hvis der er flere grupper til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

HVORDAN SKAL VI OPMÆRKE ZONER/BANER?+

Opmærkningen af baner kan ske enten med kridt, kegler, snor eller lignende. Det skal være tydeligt, hvilket område banen dækker.

Når I opmærker zoner/baner til kamp, skal I nu også tilføje et udskiftningsfelt. Se grafik i protokol.

I skal nu særligt være opmærksomme på afstanden til næste bane. Afstanden skal være minimum 2 meter og tæller fra udskiftningsfelt til udskiftningsfelt.

Vær også opmærksomme på at afmærke et tydeligt område, hvor tilskuere må befinde sig, hvis I tillader dem adgang.

HVORFOR ER DET SÅ VIGTIGT AT LAVE AFMÆRKNINGER TIL BÅDE UDSKIFTERE/TRÆNERE OG TILSKUERE??+

Dette er for, at der er en klar anvist plads til alle på anlægget, så forsamlingsforbuddet kan overholdes. Personer, der befinder sig uden for en opmærkning, ophæver i princippet de eksisterende opmærkninger, og hele anlægget kan dermed betragtes som ét stort område, hvor der kun må befinde sig antallet i det gældende forsamlingsforbud.

 

HVORFOR SKAL DER VÆRE MINIMUM TO METERS AFSTAND MELLEM HVER BANE?+

For at overholde forsamlingsforbuddet skal der være en tydelig afgrænsning af hver enkelt bane, og der skal være en ”buffer-zone” på to meter imellem to baner, for ellers anses de som et samlet område.

MÅ VI SPILLE PÅ VORES MULTIBANE, SÅ LÆNGE VI OVERHOLDER FORSAMLINGSFORBUDDET?+

Fodboldens Corona-regler anviser, at de baner, der bruges til coronafodboldtræninger, som minimum er 3-mandsbaner (21 x 13 meter). Hvis multibanen er mindre end dette, kan vi ikke anbefale, at den bruges til coronafodboldtræning, med mindre I har fået godkendelse af det lokale politi til dette.

HVORDAN PLANLÆGGER VI BEDST DE FORSKELLIGE HOLDS TRÆNINGER?+

Vi anbefaler, at I laver forskudte træningstidspunkter, så større forsamlinger ved skifte undgås.

MÅ VI BRUGE FÆLLES BOLDE?+

Der må bruges fælles bolde under træningen, så længe det kun er i den enkelte træningsgruppe. Bolde og kegler må ikke deles mellem flere træningsgrupper under samme træningssession. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og vaskes eller afsprittes før og efter træningen samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet).

Husk, at det kun er træneren, der må have adgang til boldrum, og at vedkommende alene skal tage bolde og kegler ud.

SKAL BOLDE, KEGLER MV. VASKES I VARMT VAND?+

Det gør ingen forskel, om man vasker bolde og kegler mv. af i koldt eller varmt vand.

MÅ VI BRUGE OVERTRÆKSVESTE?+

Ja, men de skal vaskes efter brug, inden nogen andre bruger dem.

Må vi træne indendørs?+

Frem til den 7. februar 2021 er det ikke tilladt at træne fodbold (eller futsal) indendørs, da alle indendørs fritidsaktiviteter skal holdes lukkede.

Må vi benyttes vores indendørs lokaler (fx klubhus eller hal) til at streame træning fra?+

Ja, hvis det er en træner, der er lønnet, der benytter træningslokalet til at streame fra, og det samtidig sikres, at lokalet i øvrigt er aflåst for offentligheden. Det skyldes, at træningslokalerne betragtes som den lønnede træners arbejdsplads, som vedkommende derfor gerne må benytte i nødvendigt omfang.

Det er altså ikke tilladt for en ulønnet, frivillig træner at streame træning fra indendørs foreningslokaler – heldigvis holder det ikke de mange ulønnede trænere tilbage, da mange vælger i stedet at streame træning hjemme fra stuen.

 

Regler for zoneinddeling

Et væsentligt forhold er, at forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det kræver, at klubben nøje opdeler sit anlæg. Læs om anbefalingerne hertil i protokollen ovenfor og se nedenstående grafik for bane-anbefaling:

 

DBU Corona Baner A4

Grafikker til hjælp med at sætte fokus på Corona-reglerne

Nedenstående grafikker kan hjælpe danske fodboldklubber med at sætte fokus på nogle af Corona-retningslinjerne overfor særlige målgrupper. 

I er velkomne til at tage dem og bruge på fx jeres sociale medier.

Plakater

Grafik med Fodboldens Corona-regler:

Der er lavet en grafik for 'Fodboldens Corona-regler', som skal hænges op på jeres anlæg. Den kan downloades i A3-format til print her eller i A4-format til print her.