Erik Hansens Ungdomslederpris

Prisen blev indstiftet 11. maj 1996. 


Formål:

Tilskud til rejse eller kursus med henblik på yderligere dygtiggørelse indenfor ungdomsledergerningen. Erik Hansens Ungdomslederpris, der har en kapital på kr. 100.000 skænket af Foreningen til Indkøb af Boldrekvisitter, bestyres af DBUs bestyrelse. 


Prisbeløb:

Prisen på kr. 10.000 uddeles én gang årligt (på DBUs repræsentantskabsmøde). 


Ansøgninger:

Der kan ikke søges om denne pris, idet modtageren vælges af DBUs bestyrelse.