Gepard prisen

Simon Knudstrup, BSF, blev første modtager af DBU Sjællands Gepard-pris til unge ildsjæle.  


Titlen og prisen tildeles en ung ildsjæl, der har markeret sig ved en særlig indsats for en - eller flere foreninger (eksempelvis som leder, træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, initiativtager eller lignende). Ved en særlig indsats menes der, at vedkommende lægger en tidsmæssig og arbejdsmæssig stor frivillig og ulønnet indsats i foreningens arbejde, som ligger ud over det normale og fortjener anerkendelse.

Prisen er et skulderklap til en ung frivillig ildsjæl, der kæmper for at gå nye veje i en traditionsbundet kultur. Gepard prisen består af en unik skulptur, et diplom samt en økonomisk gevinst i form af 5.000 kroner.

Krav
Følgende krav skal være opfyldt for, at din indstilling kommer i betragtning til Gepard Prisen:
Ulønnet ildsjæl.
Ung ildsjæl i alderen 15 til 35 år.
Markeret sig ved en særlig indsats i fodboldklubben.
Markant/initiativrig i forbindelse med projekter, specielle tiltag og lignende i klubben.
Klubben skal være medlem under DBU Sjælland.

Hvem kan indstille:
Klubberne/DBU Sjælland. Kun anmeldte kontaktpersoner kan indstille personer til priser og legater.

Ansøgning:
Det kræver kun tre ting:

Skriv en begrundelse for jeres indstilling af personen, og tilføj meget gerne en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal).


Mærk jeres e-mail med navnet på den pris og/eller det legat, som I ønsker at indstille personen til. Man kan kun indstille personen til én pris eller ét legat.


Send indstillingen til DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk.


Indstillingen skal indeholde klubbens navn, kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer samt navn og adresse på den indstillide.

 

Ansøgningen skal være skriftlig, og skal indsendes så den er DBU Sjælland's administration senest 5. november.

Bemærk: Efter gældende lov indberettes legatet til skattemyndighederne.