Protest/Anke

Protesten / anken gælder:

Gebyr kr. 750,- indbetales på unionens konto i Arbejdernes Landsbank (5328 253133) eller på MobilePay tlf. 89376