Image

Dbus Bold

Image handler om, hvordan din forening fremstår overfor omverdenen. Hvordan er jeres organisatoriske opbygning? Hvordan fortælles klubbens historie og hvordan fremstiller I frivillighed i jeres klub? 
Der er god signalværdi i at fremstille sin klub og sine frivillige i et godt lys, så andre også har lyst til at blive en del af klubben. Ligeledes er det vigtigt for de frivillige at kende klubbens værdisæt samt visioner. Derfor er en overskuelig organisationsplan samt dertilhørende værdisæt for klubben vigtig.

På denne side kan I finde et par eksempler på en god organisationsstruktur i klubben, redskaber til at udarbejde klubbens værdier samt tips, tricks og eksempler til hvordan en hjemmeside skaber synlighed og tiltrækker nye frivillige (og medlemmer) til jeres klub.

 

Eksempler

Organisationsskiven