Organisationsdiagrammer

Den daglige drift i en fodboldklub er vigtig at have styr på. Uden et overblik, en defineret organisationsstruktur og en tydelig rollefordeling i klubben, kan det ende i forvirring om, hvem der gør hvad.

Et organisationsdiagram skal illustreret grafisk, så det er tydeligt at se kommandovejene og hvilke ansvarsområder som findes i klubben. Dette giver et retvisende billede af, hvordan klubben fungerer. I en større klub med mange mennesker og ansvarsområder, kan et organisationsdiagram nemt blive meget omfattende. Men det gør det ikke desto mindre vigtigt at anskueliggøre organisationsstrukturen.

Gør jer bevidste om følgende:

  • Hvor mange personer har I til rådighed i klubben? Giv et realistisk bud på de frivillige som klubben har til rådighed som vil varetage roller
  • Hvor vil klubben gerne hen (visioner)?
  • Hvad er klubbens fokuspunkter? Senior, børn, nye målgrupper etc.
  • Hvad er klubbens værdier/politikker?

Når I har dannet jer et overblik over ovenstående, er det nemmere at udarbejde et organisationsdiagram, som er retvisende og som skaber overblik over klubbens arbejde

KLASSISK ORGANISATIONSDIAGRAM FOR EN FODBOLDKLUB

Organisationsdiagram 1

ORGANISATIONSDIAGRAM MED FOKUS PÅ UNGDOMSUDVALGET:

Organisationsdiagram 2