Rekruttering

Generelt vil gerne være frivillige i fodboldklubben, hvis de kan påtage sig klare og tydelige opgaver, hvor der ikke hersker tvivl om arbejdsopgaverne. Derfor er det vigtigt, at der er klare beskrivelser af opgaverne.    

Til rekruttering:  Gør dig klart, hvilke typer frivillige organisationen har brug for både i forhold til klubbens værdier, de frivillige, du allerede har og de opgaver, som skal løses. Hvis du ikke har opgaver eller tilbud, som kan motivere den frivillige på kort eller lang sigt, kan du fra start vælge ikke indgå et samarbejde og dermed spare ressourcer på oplæring.

Hvordan finder vi de frivillige?

TÆNK ALTERNATIVT: Prøv at spørge en, som du måske ikke i første omgang havde forstillet dig havde lyst til at være frivillig. Måske bliver du positivt overrasket.  

TÆNK RUMMELIGT både i typer af frivillige og forskellige aktiviteter. Det kan være, at I skal sætte noget nyt i gang, som I ikke tidligere havde overvejet. 

TÆNK UDEN FOR JERES EGEN KREDS af venner og bekendte.  

TÆNK LOKALE UDDANNELSESINSTITUTIONER: Er der mon en idrætsuddannelse, læreruddannelse eller pædagoguddannelse i nærområdet – studerende, som kunne være fagligt interesseret i opgaver i jeres fodboldklub? 

TÆNK LOKALE ARBEJDSPLADSER: Er der mon nogen, der er på vej på pension eller har lyst til en frivillig tjans efter arbejdstid?  

TÆNK ANDRE FORENINGER, ARRANGEMENTER OG SUPERMARKEDER, når I skal rekruttere. Vær synlige, sæt plakater op ved biblioteket og spørg den lokale byrådspolitiker, om han vil tage en tur ved grillen på lørdag. 

TÆNK KREATIVT, NÅR I ANNONCERER:
Nedenfor ses forskellige værktøjer til hvordan man kan målrette sin rekruttering afhængigt af hvilke opgaver, som skal løses i klubben.

EKSEMPLER