Kvindeserie Øst og Vest

Om Kvindeserie Øst
Kvindeserien er en fællesturnering under lokalunionerne 

- Evt. entreindtægter tilfalder hjemmeholdet, udeholdet har fri adgang i henhold til turneringsreglement. 


Administrator

DBU Sjælland


Turneringsform

Turneringen afvikles som halvårsturnering med 1. juli - 30. juni som turneringsår


Antal hold

En klub kan kun have et hold med i Kvindeserien. Bemærk de særlige regler omkring 2. holds eventuelle oprykning til Kvindeserien, hvis en klub har et hold med der i forvejen (se bestemmelser)


Oprykning/nedrykning : efter 1. halvår

Nummer 11-12 rykker ned i lokale serier. Nummer 1 fra DBU Sjælland/Lolland-Falster og Nummer 1 fra DBU København/Bornholm rykker op.


Oprykning/nedrykning: Efter 2. halvår

Nummer 1-2 (alene oprykningsberettigede hold) rykker op i Kvinde 2. division   (se § 6.2 propositioner for Kvinde DM).

Nummer 11-12 rykker ned i lokale serier. Nummer 1 fra DBU Sjælland/Lolland-Falster og Nummer 1 fra DBU København/Bornholm rykker op.

Der skal i de 2 halvsæsoner i turneringsåret skelnes til udebanekampe på Bornholm, så de bliver jævnt fordelt.

Såfremt der rykker flere end 2 øst hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra KS Øst samt lavere LU rækker. 

Såfremt færre end 2 øst hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra KS Øst samt lavere LU rækker


Turneringsreglement

Administrators turneringsreglement med de i disse turneringsbestemmelser angivne præciseringer og afvigelser.Gebyr for protester og anker følger administrators regler


Flytning af kampe

Flyttefrist er 5 dage regnet fra såvel nuværende som til ny spilledato – i tilfælde af, at en kamp rykkes frem regnes de 5 dage fra den nye spilledato. Anmodning om flytning af kamp(e) skal ske via elektronisk flytteblanket fra hjemmeholdet til dennes lokalunion. Flyttegebyr følger administrators turneringsreglement.


Udeblivelser

I helårsturneringer vil et hold, der udebliver 2 gange, uden varsel blive trukket ud af turneringen af administrator. Sker den anden udeblivelse senere end 3.runde fastholdes de hidtidlige resulater og holdet taberdømmes i de resterende kampe. Holdet slutter sidst i stillingen.

Hold som udebliver 2 gange på en ½ sæson bliver automatisk udtrukket. Sker den anden udeblivelse senere end 3.runde fastholdes de hidtidlige resulater og holdet taberdømmes i de resterende kampe. Holdet slutter sidst i stillingen.


Dommere

Påsættes af hjemmeholdets Lokalunion. Enkeltdommer.


Disciplinær- og turneringssager

Behandles af administrators disciplinær- og turneringsudvalg. 


Ankemulighed

Administrator behandler turneringssager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg som består af lokalunionsformændene.


Pokal og medaljer 

Pokal og medaljer til vinderholdet i 2. halvår af turneringen.