Formål

Personer, der er engageret indenfor dansk fodbold, er privilegerede.
 
Vi er aktive eller beskæftiger os på anden måde med fodbold som en hobby, en branche eller et miljø, der ligger vores hjerte nær, og som er omgivet af stor interesse fra det omkringliggende samfund.
 
Interessen omkring dansk fodbold medfører derfor samtidig nogle forventninger fra de eksterne interessenter. Ikke blot på et konkret, lovgivningsmæssigt plan, men også på et abstrakt niveau.
 
Det stiller krav til fodboldens interne, formelle interessenter – spillere, trænere, ledere og dommere – der skal forvente, at deres klub og organisationer arbejder med et værdigrundlag eller et sæt etiske normer.
 
For dansk fodbolds vedkommende er disse værdier beskrevet i DBUs værdigrundlag.
 
Klubberne og organisationerne skal definere de etiske normer for deres spillere, trænere, ledere, dommere, fanklubber samt sponsorer og samarbejdspartnere.
 
Det skal ske på baggrund af, men ikke nødvendigvis begrænse sig til, standarderne i dette regelsæt samt på baggrund af en vurdering af det omkringliggende samfunds rimelige forventninger til fodboldens interne interessenter.
 
Samtidig skal ledelserne i klubberne og organisationerne gennem deres kommunikation, formulering af værdier og ageren fungere som rollemodeller.