MENU

38.846 spillere repræsenteret ved delegeretmødet 2017 i RINGSTED

72 klubber tilmeldte sig til delegeretmødet 2017 i RINGSTED KONGRESCENTER indens fristens udløb. De tilmeldte klubber repræsenterer dermed 38.846 aktive spillere svarende til 44 procent af alle spillere i DBU Sjællands område.4. februar 2017 klokken 10.00 skal stemmesedlerne igen i aktion under DBU Sjællands delegeretmøde. 4. februar slår DBU Sjælland dørene op til unionens delegeretmøde, hvor medlemsklubberne har mulighed for at sætte deres præg på udviklingen i sjællandsk fodbold.

72 klubber deltager i år som delegerede og samlet set repræsenterer de 38.846 aktive fodboldspillere. De udgør dermed godt 44 procent af medlemsklubbernes samlede antal aktive spillere på 88.076 (DIF's seneste medlemsregistrering for året 2015).  

Derfor vil tæt på halvdelen af de aktive sjællandske fodboldspillere igen i år være repræsenteret af deres klubber ved årets delegeretmøde i RINGSTED KONGRESCENTER.      

Halv- eller helårsturneringer? 
Et af de større spørgsmål i år bliver formentlig om klubberne stemmer ja eller nej til Nerashté Ballerups forslag om, at alle serierækker fra Sjællandsserien til og med Serie 4 skal være halvårsturneringer. Det vil sige, at der skal være op- og nedrykning hvert halve år.  

Der er ligeledes klubforslag omkring en udvidelse af størrelsen på en spillertrup i 11-mandskampe, indførelse af billede på holdkort, ændring af bestemmelser for op- og nedrykning i 8- og 11-mandsrækker samt skærpelse af "spille-fri-regler" i for 11-mands ungdomsrække 3-4 for spillere fra Mesterrække og højere. 

Derudover har bestyrelsen stillet forslag om navneskifte for Ankeinstansen, revision og lokalitet for delegeretmødet samt tilretning af tekst om opkrævning af kontingent og turneringsindskud. Derudover spørger bestyrelsen de delegerede om lov til at ændre lovenes tekst omkring ankemuligheder til DBU.

Læs alle forslagene her

Valg til bestyrelse
Som det kan læses i indkaldelsen til delegeretmødet stopper Heidi Christensen og Peter Roslev i bestyrelsen. Der skal derfor vælges to nye bestyrelsesmedlemmer til delegeretmødet ligesom næstformand Jørn Hedengran er på valg.   

Hædring af frivillige
Derudover vil formand Ole Jacobsen afholde beretning om årets beslutninger på vegne af bestyrelsen. Derudover vil regnskabet blive gennemgået af kasserer Frank Petersen. Sidst men absolut ikke mindst vil der blive overrakt Erik Asmunds Rejselegat til tre frivllige ildsjæle. 

Af Peter Vest Hansen

Log ind