Generelle oplysninger og turneringbestemmelser 8:8

IMG_1660.JPG

Her kan du blive klogere på hvilke tilbud DBU Sjælland har i 8:8 samt hvordan du tilmelder et hold


Bemærk: Manglende eller overvældende tilslutning til de enkelte rækker, kan, ligesom eventuelle fejl, eftertilmeldinger og holdtrækninger, medføre ændringer i turneringsformen, antallet af op- og nedrykkere, udvidelse eller sammenlægning af rækker og puljer m.v.

Generelle oplysninger (gælder alle 8:8)

Hold/puljer/turneringsform: Bortset fra rækkerne 8-Herresenior Mester, 8-Kvindesenior Mester, 8-Old Boys 1, 8-Veteran 1, 8-superveteran 1 har der været fri tilmelding til samtlige 8-mandsrækker, der alle er halvårsturneringer med ombrydning i vinterpausen.

Puljerne inddeles primært efter geografiske hensyn á så vidt muligt 9-10 hold, der spiller en enkeltturnering pågældende halvår. Alternativt inddeles puljerne á så vidt muligt 5-6 hold, der spiller en dobbeltturnering pågældende halvår.

Antallet af hold/puljer i de enkelte rækker er som følge heraf varierende.

Op- og nedrykning: Eventuel op- og/eller nedrykning fremgår under de enkelte rækker. Der er kun obligatorisk op/nedrykning til og fra 8-Herresenior Mester, 8-Kvindesenior Mester, 8-Old-boys 1, 8-Veteran, 8-superveteran 1. I alle øvrige kategorier, hvor der er flere niveauer, er det i forbindelse med ombrydningen i vinterpausen muligt at rykke en række op eller ned.

Pointlighed og pointgennemsnit: Se reglerne herom i turneringsreglementets § 11.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet. Dog vil der blive påsat dommer i 8-herresenior Mester og 8-kvindesenior Mester.

 

Rækkespecifikke informationer

8-HERRESENIOR MESTER

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: DBU Sjælland

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Herresenior Mester og oprykkere fra 8-Herresenior 1.

De 14 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste forårs 8-Herresenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Herresenior 1.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Herresenior Mester og oprykkere fra 8-Herresenior 1. De 16 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste efterårs 8-Herresenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Herresenior 1.

 

8-HERRESENIOR 1

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra forårets 8-Herresenior 1 og nedrykkere fra 8-Herresenior Mester samt eventuelle nye tilmeldte hold.

Nr 1 fra hver pulje rykker op i forårets 8-Herresenior Mester.

Da forårets 8-Herresenior Mester består af et med 10 deleligt antal hold, kan der være yderligere oprykkere. Eventuelle ekstra oprykkere findes via pointgennemsnittet. Nr. 10 fra 10 holds puljer og Nr. 6 fra 6 holds puljer, rykker ned i række 2.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Herresenior 1 og nedrykkere fra 8-Herresenior Mester samt eventuelle nye tilmeldte hold.

De 6 bedst placerede hold (pointgennemsnit) rykker op i efterårets 8-Herresenior Mester.

Da efterårets 8-Herresenior Mester består af et med 10 deleligt antal hold, kan der være yderligere oprykkere. Eventuelle ekstra oprykkere findes via pointgennemsnittet. Nr. 10 fra 10 holds puljer og Nr. 6 fra 6 holds puljer, rykker ned i række 2

8-HERRESENIOR 2

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra forårets 8-Herresenior 1 samt eventuelle nye tilmeldte hold.

De 6 bedst placerede hold (pointgennemsnit) rykker op i forårets 8-Herresenior 1.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Herresenior 1 samt eventuelle nye tilmeldte hold.

De 6 bedst placerede hold (pointgennemsnit) rykker op i efterårets 8-Herresenior 1.

 

8:8 M+32 1

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 78mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmehold.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Old Boys 1 og oprykkere fra 8-Old Boys 2. De 16 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste forårs 8-Old Boys 1, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Old Boys 2.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Old Boys 1 og oprykkere fra 8-Old Boys 2. De 14 bedste hold overføres til næste efterårs 8-Old Boys 1, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Old Boys 2.

 

8:8 M+32 2

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmehold.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Old Boys 2 og nedrykkere fra 8-Old Boys 1. De 4 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste forårs 8-Old Boys 1, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Old Boys 2.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Old Boys 2 og nedrykkere fra 8-Old Boys 1 samt nye tilmeldte hold. De 6 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste efterårs 8-Old Boys 1, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Old Boys 2.

 

8:8 M+40 1

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmehold.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Veteran 1 og oprykkere fra 8-Veteran 2. De 14 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste forårs 8-Veteran 1, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Veteran 2.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Veteran 1 og oprykkere fra 8-Veteran 2. De 14 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste efterårs 8-Veteran 1, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Veteran 2.

 

8:8 M+40 2

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmehold.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Veteran 2 og nedrykkere fra 8-Veteran 1. De 5 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste forårs 8-Veteran 1, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Veteran 2.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Veteran 2 og nedrykkere fra 8-Veteran 1 samt nye tilmeldte hold. De 5 bedste hold (findes via pointgennemsnittet) overføres til næste efterårs 8-Veteran 1, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Veteran 2.

 

8:8 M+45 1+2

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Superveteran 1 samt 1 oprykker fra 8-Superveteran 2. Nummer 1-8 bliver i 8-Superveteran 1, mens nummer 9 og 10 rykker ned i 8-SuperVeteran 2. Der er 2 oprykkere fra 8-SuperVeteran 2.

Forår 2019: Holdene i rækkerne er overførte hold fra efterårets 8-Superveteran og eventuelle nye tilmeldte hold, der mødes i en enkelt eller dobbeltturnering. I række 1 rykker nummer 9-10 ned i række 2, mens nr 1 rykker op fra række 2.

 


8-KVINDESENIOR MESTER

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: DBU Sjælland

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra det forgangne forårs 8-Kvindesenior M + oprykkere fra 8-Kvindesenior 1. De 8 bedste hold overføres til næste efterårs 8-Kvindesenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Kvindesenior 1.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Kvindesenior Mester og oprykkere fra 8-Kvindesenior 1. De 8 bedste hold overføres til næste efterårs 8-Kvindesenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-Kvindesenior 1.

 


8-KVINDESENIOR 1

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet.

Efterår 2018: Holdene i rækken er overførte hold fra forårets 8-Kvindesenior 1 og nedrykkere fra 8-Kvindesenior Mester samt eventuelle nye tilmeldte hold. De 4 bedst placerede hold (findes via pointgennemsnittet) rykker op i næste forårs 8-Kvindesenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste forårs 8-Kvindesenior 1. Vinderne af pulje 5+6 rykker ikke op i Mester p.g.a. geografien.

Da efterårets 8-Kvindesenior Mester består af et med 10 deleligt antal hold, kan der være yderligere oprykkere. Eventuelle ekstra oprykkere findes via pointgennemsnittet. Ingen nedrykning (laveste række). Der er ikke lavet oprykning fra de lokale puljer, hvor hovedparten af hold er fra DBU LFBU - hvis et hold derfra ønsker oprykning skal administrationen fra DBU sjælland have skriftlig besked inden sidste kamp afvikles i turneringen.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra forårets 8-Kvindesenior 1 og nedrykkere fra 8-Kvindesenior Mester samt eventuelle nye tilmeldte hold. De 4 bedst placerede hold (findes via pointgennemsnittet) rykker op i efterårets 8-Kvindesenior Mester, mens de øvrige hold overføres til næste efterårs 8-kvindesenior 1.

Da forårets 8-Kvindesenior Mester består af et med 6 deleligt antal hold, kan der være yderligere oprykkere. Eventuelle ekstra oprykkere findes via pointgennemsnittet. Ingen nedrykning (laveste række).

Der er ikke lavet oprykning fra de lokale puljer, hvor hovedparten af hold er fra DBU LFBU - hvis et hold derfra ønsker oprykning skal administrationen fra DBU sjælland have skriftlig besked inden sidste kamp afvikles i turneringen.

 

8:8 K+29

Antal hold/puljer/turneringsform: Se generelle oplysninger for 8-mandsrækkerne.

Dommerpåsætning: Hjemmeholdet.

Efterår 2018: Holdene mødes i en enkelt eller dobbeltturnering.

Forår 2019: Holdene i rækken er overførte hold fra efterårets 8-Old Girls og eventuelle nye tilmeldte hold, der mødes i en enkelt eller dobbeltturnering.

Alle hold overføres til næste efterårs 8:8 K+29

Op- og nedrykning: Ingen.