Protest/Anke FormularProtesten / anken gælder:


Gebyr kr. 1.000,- indbetales på unionens konto i Arbejdernes Landsbank (5328 253133) eller på MobilePay tlf. 89376