Medlemstal fordelt på fodboldklubber

Nedenfor kan hentes klubspecifikke medlemstal, fordelt på årstal

2020

2019

2018

2017 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004