Fysisk test af dommere

Her kan du læse om kravene til og test af dommernes fysiske form

Testkrav

Der løbes YOYO-20 eller Coopertest

Navn   YOYO Bane mulighed
Talenter under CTG (RTG-3)   17/8 YOYO-20
DS Dømmer 17/4 YOYO-20
DS Vinke 15/4 YOYO-20
SS Dømme 15/8 YOYO-20
SS Vinke 14/2 YOYO-20/COOPER
S1 Dømme 15/8 YOYO-20
S1 Vinke 14/2 YOYO-20/COOPER
S2 *) Dømme 14/8 YOYO-20
S3 Dømme 14/2 YOYO-20/COOPER

*) Indrangeringsgruppen forventer, at ALLE S2 dommere løber minimum 15,4 således at man også kan vinke i DS!

 

 

 

70+ dommere:
Ønskes at dømme i LU-rækkerne i 5 mands- til og med 8-mands skal dommeren:

- Kunne løbe 800 meter på 10 minutter. Testen gennemføres og indkaldes af DBU Sjælland. 

Ønskes - udover ovennævnte - at dømme 11 mands skal dommeren

- Kunne løbe 1.200 meter på 10 minutter. Testen gennemføres og indkaldes af DBU Sjælland.


Er dommeren indrangeret, skal den pågældende rækkes testkrav kunne opfyldes. 

Det er ikke noget krav, at ovenstående fysiske krav skal gennemføres på en løbebane. 


Fysisk Test

1. Formål.
Formålet med den fysiske test er at tilsikre, at dommere er i den rette fysiske form til at
kunne gennemføre en fodboldkamp på det niveau som dommeren er indrangeret i.


2. Ansvar.
Dommerindrangeringsgruppen har ansvaret for retningslinjer for den fysiske test,
samt ajourføring af disse.
Dommerindrangeringsgruppen deltager i testen med en testleder.
DBUS administration indkalder til den fysiske test og registrerer testresultater.
Yoyotesten gennemføres i samarbejde med dommerklubberne j. f. udmøntningsnotatet. Det nærmere forløb koordineres direkte mellem DBUS administration og
dommerklubberne.
Dommeren har ansvaret for at melde fra til turneringsopgaver når testen skal gennemføres.
Dommere, der har meldt afbud til hovedtesten/retesten kan ikke tildeles kampe den
pågældende dag.


3. Deltagere.
Hvem skal deltage i den fysiske test:
Dommeren der er indrangeret under CTG.
Dommere der er indrangeret i Danmarksserien.
Dommere der er indrangeret i Sjællandsserien.
Dommere der er indrangeret i Serie 1.
Dommere der er indrangeret i Serie 2.
Dommere der er indrangeret i Serie 3.
Dommere i serie 4 der har bestået linjedommer 1 og dommeren som leder 1, og
som ønsker at virke som linjedommer.
Aktive dommere over 70 år, der ønsker at virke som dommer.
DBU Sjælland


4. Gældende periode.
En bestået test gælder i perioden 1/1 til 31/12.
For dommere over 70 år er testen gældende i perioden 1. april til 31. marts året efter.


5. Periode af afholdelse.
Den fysiske test gennemføres 1. og 2. søndag i februar med retest 1. søndag i
marts (se vigtige datoer).
DBU Sjællands administration udsender ultimo året for test og retest reminder om
kommende test og retest.
Dommerindrangeringsgruppen kan beslutte, at der afholdes yderligere en brugerbetalt test medio året for dommere der har været lovligt forhindret til hovedtest og retest.


6. Testkrav.
De gældende testkrav skal bestås. For nærværende er nedenstående testkrav gældende.
Dommere under CTG skal bestå Yoyo testen 17/8.
Dommere i Danmarksserien Yoyo testen 17/4.
Dommere i Sjællandsserien og serie 1 skal bestå Yoyo testen 15/8.
Dommere i serie 2 skal bestå Yoyo testen 15/4. Dommerindrangeringsgruppen anbefaler, at alle serie 2 dommere løber mindst 15/4, således de kan anvendes som
linjedommere i DS.
Dommere i serie 3 skal enten bestå Yoyo testen 14/2 eller Coopertesten 2.000 meter på 12 minutter.
Dommere i serie 4 skal enten bestå Yoyo testen 14/2 eller Coopertesten 2.000 meter på 12 minutter for at kunne virke som linjedommer.
Dommere der har bestået den mandlige FIFA test ved DBU, skal ikke gennemføre
testen.
Kvindelige dommere, der ønsker at deltage i testkrævende herrerækker, skal bestå
den fysiske Yoyotest på herreniveau samt besidde de aktuelle kurser i ”Den strukturerede Dommeruddannelse”.


6. Gennemførelse af test.
Yoyotesten skal gennemføres uden nogen form for hjælp. Såfremt der ydes hjælp
diskvalificeres både dommer og hjælper.
Yoyotesten skal gennemføres uden afbrydelser, og alle ture skal gennemføres.
Såfremt en dommer afbryder eller springer en tur over, så er testen ikke bestået.
Hvis en dommer ikke kan overholde tiden for den enkelte tur, gives der en advarsel.
Ved endnu en overskridelse af tiden udgår den pågældende.
Der skal være en hjertestarter til stede ved testen.


7. Afbud til test.
Følgende retningslinjer er gældende:
Der skal fremsendes dokumentation til DBUS’s administration om skade.
Udebliver dommeren fra første test er der kun en chance for at bestå testen medmindre:
- Der foreligger dokumenteret sygemelding senest på hovedtestdagen. Dokumentation skal fremsendes til DBUS administration.
- Dommeren er påsat til turneringsopgaver for DBU eller DBUS.
Dommerindrangeringsgruppen kan i helt specielle og ekstraordinære situationer give dispensation.


8. Øvrige forhold
Såfremt Yoyo testen/Coopertesten ikke er bestået den 31/3 nedrykkes dommeren
til første testfrie række som p.t. er serie 4. Dommere der er indrangeret i serie 4, og
som ikke har klaret testkravet på 14/2/Coopertesten, kan ikke virke som linjedommere.
Dommere der gentagne gange over flere år er skadet eller andet ved ordinær testdag kan efter dommerindrangeringsgruppens bestemmelse nedrykkes.
Dommere der holder pause/orlov skal for at bibeholde sin indrangering bestå den
fysiske test.
Kravet for at fungere som linjedommer er, at man har gennemgået relevant kursus,
samt at man skal kunne påtage sig eventuelt ekstrakamp før eller efter linjedommeropgaven samme sted.
Dommere der ikke har bestået testen på grund af sydom eller skade, vil ikke blive
tildelt kampe i højeste række, før testen er bestået.


9. Fysiske testkrav for dommere som er over 70 år.
Såfremt man som dommer over 70 år ønsker at dømme i LU rækkerne i 5 mands- til og
med 8 mands skal dommeren:
Kunne løbe 800 meter på 10 minutter.
Testen gennemføres og indkaldes af DBUS.
Såfremt man som dommer over 70 år – udover ovennævnte ønsker at dømme 11 mands
skal dommeren:
Kunne løbe 1200 meter på 10 minutter.
Testen gennemføres og indkaldes af DBUS.
Er dommeren indrangeret skal den pågældende rækkes testkrav kunne opfyldes.
Det er ikke noget krav, at ovenstående fysiske krav skal gennemføres på en løbebane.


Testen er gældende i perioden 1. april til 31. marts året efter.


 

Link til PDF: Dommernes testkrav for de enkelte rækker

Link til PDF: Fysisk test af dommere