DBU Sjælland Kampflytningsformular

(Evt. Pulje)

Kontaktdata modstander

Email , telefon eller fysisk

Din information

Tidsfrist og betingelser

For at undgå en kampændringsafgift skal ansøgningen om flytning af en kamp være DBU Sjælland i hænde senest senest 14 dage før kampens programmæssige afholdelse og senest 14 dage forinden det ønskede nye spilletidspunkt. Ved kampflytning de sidste 3 dage før oprindelig kampænsættelse er der et ekstra gebyr. Du kan til enhver tid orientere dig om de gældende gebyrer i DBU Sjællands økonomiregulativ. Læs mere om reglerne for kampændringer i turneringsreglement § 12.

Accept og betingelser

BEMÆRK: Kampen er først flyttet, når DBU Sjællands accept i form af en kampændringsjournal er modtaget. Der fremsendes en kopi af denne anmodning, til afsenderens e-mail adresse.