Ansættelse

Alle foreninger er afhængige af de frivillige. Fodboldklubber er afhængige af frivillige for at sikre foreningernes overlevelse. Frivillige og ildsjæle kommer i mange afskygninger og former og med forskellige ressourcer og forventninger til deres frivillige arbejde. 

Det er derfor vigtigt at de frivillige er klar over deres arbejdsbeskrivelser, tidsmæssig forventning samt hvem de kan samarbejde med. Ligeledes er det vigtigt at man ved nye frivilliges start, tager en forventningsafstemning, for at sikre sig at både klub og frivillig er på samme side.  

Når en frivillig har været i jeres klub i noget tid, kan det anbefales at man tager en opfølgningssamtale, for at sikre sig, at forventninger og virkelig stadig stemmer overnes.