Information til fodboldklubber

Derfor skal din klub afholde DBU’s Pigeraketten

  • I har lyst til eller er i gang med at starte en pigeafdeling op i jeres klub
  • I ønsker flere piger i alderen 5-9 år på jeres eksisterende hold
  • I ønsker at fastholde pigerne i jeres klub og kan via Pigeraketten give dem en alternativ træning
  • I ønsker at give trænerne i jeres klub mulighed for at deltage i en alternativ træningsform, hvor leg og bevægelse er i højsædet, og hvor flere af øvelserne kan overføres til den daglige træning
  • I ønsker at etablere et samarbejde med den lokale SFO og/eller fritidsordning (Ønsker I at etablere et samarbejde med den lokale skole, henviser vi til konceptet Hovedet, Kroppen, Klubben)

Pris

Det koster klubben kr. 3.200 + forsendelse af skriftlige materialer at afholde Pigeraketten, mens det er gratis for pigerne at deltage. For mindre klubber kan det være en fordel at afvikle Pigeraketten i fællesskab.

Vilkår og betingelser for værtsklubber

Udpeg en nøgleperson+

Nøglepersonen skal sørge for at værtsklubben overholder disse vilkår og betingelser samt understøtte vejen fra Pigeraket-deltager til medlem i fodboldklubben. Nøglepersonen skal desuden være til stede før, under og efter afviklingen. Mødetidspunktet for nøglepersonen er 1,5 time før afviklingen.

Dét skal klubben stille til rådighed for at afvikle+

Reservere en 11:11-bane samt sørge for, at der er et 8-mandsmål til rådighed. Herudover skal der være adgang til en strømkilde på 220 volt, gerne fordelt på to grupper, da både raketten og den oppustelige fodboldbane kræver strøm.

Ved afvikling på kunstgræsbane SKAL der, for at sikre deltagernes sikkerhed, sørges for et nærliggende græsareal til opsætning af den oppustelige fodboldbane og raketten. Såfremt der ikke er et nærliggende græsareal til rådighed, vil raketten og den oppustelige bane IKKE blive sat op.

Pigerakettens max kapacitet pr. afvikling+

Klubben skal tage hensyn til, at Pigerakettens max. kapacitet er 100 piger pr. afvikling. Forventer I flere deltagere, skal Pigeraketten afvikles på to dage eller I skal have to afviklinger umiddelbart efter hinanden den samme dag. Prisen for sidstnævnte er 5.200kr.

Markedsføring af afvikling for at sikre deltagere+

Klubben skal lave markedsføring for Pigeraketten inden afvikling. Dette kan bl.a. gøres ved at opsætte plakater og uddele postkortindbydelser samt benytte den Facebookbegivenhed, der er lavet for jeres Pigeraketafvikling. I opfordres derfor til at acceptere anmodningen om, at være medarrangør på Facebookbegivenheden. 

Krav til antallet af frivillige hjælpere+

Klubben skal stille med min. 8 frivillige hjælpere (udover nøglepersonen) før, under og efter pigeraketafviklingen. Forventes der mellem 80-100 deltagere, skal der min. være 10 hjælpere (udover nøglepersonen) da der i dette tilfælde opsættes en ekstra planet. 

Hjælperne skal bistå med opstilling af de enkelte aktiviteter, modtagelse af pigerne, bemanding af planeter/stationer under afviklingen af Pigeraketten, samt efterfølgende nedpakning og evaluering. Mødetidspunktet for hjælperne er 1 time før afviklingen og der forventes at de bliver til nedpakningen og evalueringen er overstået (ca. 1 time efter afviklingen).

Hjælperne kan f.eks. være en blanding af trænere og ungdomsspillere fra klubben, forældre, pædagoger eller lignende. Hjælperne skal dog som minimum være ældre end målgruppen. 

Din klub kan forvente

At I får markedsføringsmateriale fra DBU+

Værtsklubben får tilsendt materiale fra DBU (bl.a. invitationspostkort og plakater), som hjælp til markedsføring af Pigerakettens besøg i klubben og lokalområdet.

Herudover får I adgang til en pressemeddelelse, grafik til sociale medier samt en færdig Facebook-begivenhed til lige præcis jeres afvikling.

At I modtager en komplet guide til arbejdet med rekruttering+

Klubben modtager en komplet guide til, hvordan I kan arbejde med rekruttering af piger gennem Pigeraketten - både før, under og efter selve afviklingen.

At DBU's astronaut styrer selve afviklingen+

DBU’s astronaut møder op med spændende aktiviteter og materialer samt styrer forløbet fra start til slut.

Markedsføring
DBU, DBU A/S og tilknyttede samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende fotos med motiver af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på DBU's aktiviteter i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling.