§ 9 - Bolden i og ude af spil

Bolden ude af spil
Bolden er ude af spil, når:
• den fuldstændig har passeret sidelinjeneller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften.
• dommerne har standset spillet.
• den rammer loftet.

Bolden i spil
Bolden er i spil i alle andre situationer, også når:
• den springer tilbage fra en målstang eller overligger og forbliver på banen
• den rammer en af dommerne, når de er på banen.

Indendørs bane
Minimumshøjden til loftet skal være 4 m og er fastsat i turneringsreglementet.

Hvis bolden rammer loftet, mens bolden er i spil, genoptages spillet med et indspark, som tages af det hold, der ikke sidst spillede bolden. Indsparket tages fra det sted på sidelinjen, der er tættest på det sted, hvor bolden ramte loftet (se §15 – indspark).