Afgørelse af uafgjorte kampe

Udebanemål, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence er måder at finde vinderen på, når turneringsreglerne fastsætter, at der skal findes en vinder efter en kamp, som er endt uafgjort. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence er ikke en del af kampen. 

Udebanemål
Turneringsregler kan foreskrive, at mål scoret på udebane tæller dobbelt i kampe, hvor to hold mødes hjemme og ude, og den samlede stilling herefter er lige. 

Forlænget spilletid

Turneringsreglerne kan foreskrive, at der skal spilles yderligere to lige lange halvlege, som ikke må overskride tre eller fem minutter hver. Turneringsbestemmelser skal fastlægge den præcise længde af den ekstra tid. 

Straffesparkskonkurrence

Turneringsregler kan foreskrive, at der skal sparkes straffesparkskonkurrence, jf. nedenstående procedure:

Fremgangsmåde:

 • Dommeren vælger det mål, mod hvilket sparkene skal tages.
 • Dommeren foretager lodtrækning, og anføreren for det hold, der vinder lodtrækningen, vælger, om holdet vil sparke først eller sidst .
 • Dommeren, 2. dommeren, 3. dommeren og tidtageren holder regnskab med de udførte spark.
 • I henhold til nedennævnte regler tager begge hold 3 spark.
 • Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet holds spillere.
 • Hvis det ene hold, før begge har taget 3 spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle 3 spark, skal konkurrencen ophøre.
 • Hvis begge hold, efter at have taget 3 spark, har scoret lige mange mål – eller slet ingen – skal de fortsætte med at sparke i den samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet på samme antal spark.
 • Alle spillere og udskiftningsspillere må deltage i straffesparkskonkurrencen.
 • En målmand må erstattes af en hvilken som helst spiller under en straffesparkskonkurrence.
 • Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle berettigede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark.
 • Alle spillere, der er berettigede til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med målmanden under konkurrencen, forudsat at dommeren er informeret, og pågældende spiller bærer målmandens trøje.
 • Kun spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, dommerne samt 3. dommeren, må forblive på banen under konkurrencen.
 • Alle spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive på den modsatte banehalvdel sammen med 3. dommeren.
 • Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal befinde sig på den modsatte side af de 2 udskiftningszoner, på banen og på niveau med straffesparksmærket og mindst 5 meter herfra.
 • Medmindre andet er nævnt, gælder spillets love under afvikling af en straffesparkskonkurrence.
 • Hvis et hold slutter kampen eller evt. tillægstid med flere spillere – incl. udskiftningsspillere – end det andet hold, skal det reducere antallet af spillere, så begge hold har lige mange, og anføreren skal underrette dommeren om navn og nummer på de fravalgte spillere.
 • Hvis et hold, jf. ovenstående må reducere antallet af spillere, for at begge hold kan være lige mange ved konkurrencens begyndelse, kan holdet, der må reducere antallet, vælge at fravælge målmændene som skytte i konkurrencen.
 • En målmand, der jf. ovenstående er fravalgt som skytte i konkurrencen, for at begge hold kan være lige mange ved konkurrencens begyndelse, og som følge heraf er placeret i det tekniske område, må til enhver tid skifte plads med sit holds målmand
 • Før straffesparkskonkurrencens start skal dommeren sikre sig, at der er lige mange spillere fra begge hold tilbage på modsatte banehalvdel som deltagere i afviklingen.