Spilleregler indendørs på håndboldmål

Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold­loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen­de paragraffer.

§ 1 Banen

Banen og dens indretning skal være som følger:

Dimension:

Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter)

Afmærkning:

Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:

 1. Midterlinjen
 2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linje som målfelt og straffesparkfeltet
 3. Straffekastlinjens midte som straffesparkmærke
 4. Den stiplede 3-meter linje, som afstandslinje m.v.
 5. Målene

Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.

Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.

Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/-hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.

 

§ 2 Bolden

Jf. Fodboldloven og turneringsreglementet.

For særlige regler i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her.

§ 3 Spillerne

Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 indskiftningsspillere.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.

På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spillere forsætligt må spille bolden med hånd eller arm.

Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsens anviste sted, og kan finde sted når som helst.

Mens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den "udskiftede” spiller helt har forladt denne.

Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises:

 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).

 

 1. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved "rødt kort".

Hvis et hold har fået alle spillere udvist, genoptages spillet ved at dommeren lader bolden falde på banens midte. Modspillerne har herefter 10 sek. til at score. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på midten – til det hold der sidst var i boldberøring.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 4 Spillernes udstyr

Fodbeklædning til indendørs boldspil.

Benskinner er ikke obligatoriske.

Turneringsledelsen fastsætter, hvilket hold der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.

 

§ 5 Dommeren

Dommerens trøjefarve er sort.

Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.

 

§ 6 Det øvrige dommerteam

Anvendes ikke.

 

§ 7 Spilletid

Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.

 

§ 8 Spillets igangsættelse og genoptagelse

Alle spillere, med undtagelse af den spiller der tager begyndelsessparket, skal være på egen banehalvdel, indtil bolden er i spil. Når bolden er i spil, må der max. være 3 spillere på egen banehalvdel.

Begyndelsessparket

Er retningsfrit.

Modspillere skal forblive 3 meter fra bolden, til den er i spil.

Der kan ikke scores direkte i modspillernes mål (hvis bolden sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målspark, hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnekast).

Der kan scores via bander, overligger eller målstænger.

BEMÆRK: Ved begyndelsessparket efter en scoring må det hold der ikke giver bolden op befinde sig på begge banehalvdele.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

Dommeren lader bolden falde:

I situationer, hvor dommeren skal lade bolden falde, gælder følgende procedure:

Dommeren lader bolden falde til en spiller fra der forsvarende hold, hvis

 • Bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparksfeltet
 • Den sidste boldberøring var i straffesparksfeltet

I alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til én spiller fra det hold, som sidst rørte bolden, på det sted, hvor bolden sidst blev berørt af en spiller, en spillet uvedkommende, eller jf. § 9 et medlem af dommerteamet.

BEMÆRK: Når to modspillere udvises for en tackling – eller et kraftigt sammenstød - lader dommeren bolde til en spiller fra det hold, som sidst rørte bolden før tacklingen – eller det kraftige sammenstød.

§ 9 Bolden i og ude af spil:

Bolden er ude af spil, når

 • Den fuldstændigt har passeret banden eller mållinjen, hvad enten det sker på gulvet eller i luften
 • Dommeren har standset spillet
 • Den rammer loft, bjælker, lamper eller lign. over banen

 

Den rører dommeren, bliver på banen, og

                      -    et hold påbegynder et lovende angreb

                      -    bolden går direkte i mål

                      -   det modsatte hold erobrer bolden

I disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.

Bolden er i spil:

Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og når den springer tilbage fra en målstang/overligger og forbliver på banen.

 

§ 10 Kampens resultat

Jf. Fodboldloven.

 

§ 11 Offside

Reglen anvendes ikke.

§ 12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel

En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:

 • En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte frispark
 • En af de i Fodboldloven nævnte forseelser der medfører indirekte frispark

BEMÆRK: Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.

 • Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller

Sker ovenstående forseelser i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark.

 • Opnår en fordel ved forsætligt at være 4 spillere på egen banehalvdel, når bolden er i spil.

Dømmes direkte frispark på midterlinjen

 • Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden
 • Udskifter ulovligt

Sker ovenstående forseelse i eget straffesparksfelt, skal der dømmes direkte frispark på den stiplede 3-meterlinje.

Der dømmes direkte frispark – men ikke udvisning – for følgende forseelser:

 • Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (forud for en mulig kendelse, skal dommeren varsle dette ved at strække en arm i vejret)
 • Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen
 • Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden

  Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, bemærk dog følgende:
 • Hvis en spiller berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulig skal vedkommende spiller udvises med gult kort.

Bemærk i øvrigt vedr. hands-forseelse:

 • Såfremt en spiller forsætligt spiller bolden med hånd eller hænder foran eget hoved eller egen krop – og derved berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed – udvises spilleren til næst scorede mål –tilsvarende, såfremt bolden, hvis den ikke var blevet stoppet med hånd/hænder, ville have ramt banden.
 • Såfremt en spiller forsætligt spiller bolden med hånd eller hænder på anden måde, og derved berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed – udvises pågældende med gult kort.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 13 Frispark

Der findes kun direkte frispark.

 • Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meterlinje tages fra det punkt ved den stiplede linje, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 • Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
 • Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal bolden sparkes direkte ud af feltet og ud på den øvrige del af banen, før den er i spil.

Modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linje til bolden er i spil.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 14 Straffespark

 • Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meterlinje.
 • Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises.

Bemærk i øvrigt: Der kræves ikke en målvogter

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 15 Indkast

 • Kasteren skal være placeret inden for banden således, at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.
 • Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
 • Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 16 Målspark

 • Bolden skal sparkes direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen, før den er i spil.
 • Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meterlinje.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

§ 17 Hjørnekast

 • Hjørnekast udføres som indkast.
 • Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.
 • Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.
 • Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.

Særlige regler gælder i børnefodbold (U12 og yngre) - klik her for at læse dem.

Særregler gældende for U-10, U-11 og U-12

For særregler gældende for U10, U11 og U12 (4v4 på håndboldmål) se her.

Særregler gældende for U-9 og yngre årgange

For særregler gældende for U9 og yngre årgange - klik her.