Vinterbold/Sommerbold - reglement

§ 1. Udskrevne turneringstyper

Dommere:
Der påsættes automatisk dommere til alle 11:11 kampe.

Dommere til øvrige kampe kan bestilles via ens lokalunion. 

I stævneform er det førstnævnte hold, der dømmer kampen.

Planlægning:
Klubberne planlægger selv hjemmekampe via KlubOffice i pågældende fastsatte spilleuge. Åbent for redigering i en periode i oktober-november måned.

Resultater
Alene kampoversigten vises i U-12 og yngre. Resultaterne indberettes ikke.

-

§ 2. Spillernes antal

Ingen begrænsninger.

-

§ 3. Turneringsspørgsmål

Ved turneringsspørgsmål skal henvendelse ske til den union der administrerer den pågældende årgang.

-

§ 4. Arrangement af kampe

Den klub, hvis navn i turneringsprogrammet står nævnt først er arrangør af kampen og ansvarlig for fastsættelse af kamptid.

Kampe kan afvikles på grus og alle typer af udendørs kunststofbaner og kunststofgræs.

Arrangør af kampen er desuden ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebolde i beredskab.

-

§ 5. Spilleberettigelse

Der kan gøres brug af spillere, der tilhører aldersgruppen uanset tilhørsforhold. Spilleren repræsenterer dog klubben på kampdagen.

-

§ 6. Udvisninger/bortvisning

Udvisninger/bortvisninger i træningskampe medfører normalt ikke karantæne. Grovere tilfælde indberettes og kan medføre karantæne.

-

§ 7. Indberetninger

Det er hjemmeholdets pligt at indrapportere kampens resultat, senest dagen efter kampen er spillet.

Kampens resultat kan indrapporteres via DBU's Fodbold app eller via KlubOffice. Alle øvrige indberetninger, oplysningsskemaer, indbetalinger, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser skal ske til DBU Sjælland.

Hos U-12 og yngre skal resultater ikke indberettes.

-

§ 8. Udeblivelser

Hold der udebliver uden afbud vil blive pålagt et gebyr på kroner 500,-.

-

§ 9. Økonomi og gebyrer

Holdgebyr - Se økonomiregulativet

Det koster 100 kr. at melde afbud. Afbud skal meldes til lokalunion samt modstander/stævnearrangør.

Såfremt det ikke er muligt at afmelde bestilt dommer, pålægges den afbudsgivende klub dommerhonoraret.

Ved udeblivelse uden afbud til kamp er bøden på Kr. 500,-

-

§ 10. Holdkort

Der skal ikke udfyldes holdkort.