Reglerne for (elektronisk) holdkort

Sådan er reglerne for (elektronisk) holdkort.Mens vi kan registrere at størstedelen af de sjællandske klubber har taget de elektroniske holdkort til sig, så er der fortsat klubber, der er i tvivl om reglerne for brug af elektroniske holdkort. Vi har derfor samlet reglerne i denne nyhed. 

Som det fremgår af DBU Sjællands turneringsreglement er der fire forhold, der skal være i orden, før en spiller er spilleberettiget og dermed lovligt kan repræsentere en fodboldklub. 

Spilleren skal være:
Når disse fire forhold er i orden, så er du klar til at sætte spilleren på det elektroniske holdkort, som kan udfyldes via DBU's Fodbold App, KampKlar og KlubOffice. 

Udfylderen af holdkortet skal være:
  • Oprettet som medlem og tildelt klubhvervet 'holdkortindberetter' eller ’KampKlar’ via klubbens adgang til KlubOffice 
  • Godkendt af lokalunionen for at kunne udfylde det elektroniske holdkort via app eller KampKlar. 
Når disse to forhold er i orden, så har personen mulighed for at udfylde elektroniske holdkort for klubben via DBU's Fodbold App og KampKlar.   

Regler for udfyldelse af (elektronisk) holdkort:
  • Der skal udfyldes holdkort i alle 7-, 9- og 11-mands rækker i foråret fra U-10 til og med Super Veteran.
  • Holdkortet skal være udfyldt inden kampstart. I op til 7 timer efter kampens afslutning kan spillere, som ikke er blevet benyttet, slettes fra holdkortet.
  • Regler omkring spilleberettigelse og holdkort er (naturligvis) også gældende ved brug af (elektronisk) holdkort. 
Overgangsperiode i foråret 2014 
Da elektroniske holdkort er et nyudviklet IT-system har DBU Sjællands bestyrelse vedtaget, at foråret 2014 skal betragtes som en overgangsperiode. Derfor vil bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde acceptere brugen af det traditionelle papirholdkort. 

At foråret 2014 betragtes som en overgangsperiode betyder dog ikke, at man accepterer brug af ulovlige og ikke spilleberettigede spillere. Alle tidligere regler omkring spillerbenyttelse og holdkort er fortsat gældende.

De følgende krav er gældende, hvis man som klub ekstraordinært benytter papirholdkort: 
  • At modstanderen underskriver holdkortet og får en kopi inden kampen.
  • At papirholdkortet opbevares af den klub, der har benyttet det indtil 30 dage efter pågældende turneringsår og skal på forlangende kunne indsendes til DBU Sjælland.
  • Uanset om holdkortet udarbejdes elektronisk eller fysisk er de nuværende regler omkring spilleberettigelse og holdkort fortsat gældende.
DBU Sjællands bestyrelse opfordrer alle klubber til at benytte det elektroniske holdkort, idet det kun er denne form, som vil være gældende fra 1. juli 2014.

Klik her for turneringsreglementets § 39 om holdkort

Relaterede artikler:

Sådan sikrer du dig lovlige spillere

Af Peter Vest Hansen

Log ind