Nye spilleformer indføres til august på Sjælland

På DBU Sjællands bestyrelsesmøde den 20. februar 2014 blev der truffet beslutning om indførelse af nye spilleformer, samt formidling af stillinger og resultater i årgangene U11 og U12.


Dialogmøder om nye spilleformer
Med udgangspunkt i signaler og drøftelser på 6 dialogmøder med deltagelse af repræsentanter fra 66 klubber, samt repræsentanter fra DBU Sjællands Bestyrelse, 3 infomøder med samlet 212 deltagere, samt oplæg om nye spilleformer på årets delegeretmøde med deltagelse af i alt 78 klubber, har DBU Sjællands bestyrelse taget beslutning om følgende på opfordring af DBU Sjællands fagudvalg, henholdsvis  børne - og ungdomsudvalget.  
 
Nye spilleformer indføres til august

På nævnte dialog- og infomøder var de deltagende klubberne overvejende positive overfor at indføre de nye spilleformer til august 2014, hvilket DBU Sjællands bestyrelse valgte at bakke op. 
 
U10 og nedefter spiller i stævneform

På baggrund af den debat omkring resultatformidling i børnerækkerne, som DBU Sjælland tog beslutning om at genindføre i december 2013, har DBU Sjællands bestyrelse endnu engang drøftet emnet i forbindelse med indførelsen af nye spilleformer. 
Der var bred enighed om at dele børnerækkerne op imellem U10 og U11/U12, da 11 og 12 årige generelt kan betragtes som 'betweens' mens 9 og 10 årige stadig er at betragte som børn. U10, som ved indførelsen af nye spilleformer skal spille 5:5 og 3:3, er tilrettet den nuværende stævneform, som spilles i børnerækkerne i dag. Det betyder, at U10 alene skal spille i stævneform fra august 2014 og fremadrettet. I stævneformen er der ikke stilling og resultatformidling. 
 
U11 og U12 spiller turneringsform
Ved indførelsen af nye spilleformer til august skal U11 og U12 spille 8:8 og er med i den ordinære turnering. Stilling- og resultatformidling er en del af den ordinære turneringsform, hvilket også vil omfatte nævnte årgange. 
Ud fra i de samme bevæggrunde som bestyrelsen valgte at genindføre resultater i U10-U12 i december, fastholder bestyrelsen resultater i nævnte årgange (se tidligere pressemeddelelse). 
 
Holdning contra evidens
Bestyrelsen drøftede muligheden for at få lavet en undersøgelse af, hvordan resultater påvirker børn, specielt årgangene U10-U12. Undersøgelsen kunne, foruden afdækningen af børns påvirkning af resultater, med fordel samtidig undersøge påvirkningen/adfærden hos trænere og forældre. 

DBU Sjællands administration vil nu arbejde videre med, hvordan, i samarbejde med hvem og i hvilket fora en sådan undersøgelse skal udarbejdes. 
- Jeg håber meget på, at en undersøgelse vil kaste nogle fakta af sig, så diskussionen kan blive mere vidensbaseret. Indtil videre har debatten alene været holdningsbaseret og manglet den grundlæggende underbygning. Uanset udfaldet af en kommende undersøgelse, så vil der være et ufravigeligt grundlag til at diskutere ud fra, siger DBU Sjællands formand Ole Jacobsen, der ser frem til det videre forløb.  
 

Spilleformer fra august 2014
Årgange  Primære spilleform Sekundære spilleform
U11, U12 og U13 8:8 5:5
U8, U9 og U10 5:5 3:3
U5, U6 og U7 3:3 -

Fakta 
I efteråret 2013 havde 199 klubber på Sjælland tilmeldt hold i 7- og 9-mands for U-10, U-11 og U-12.


 

Log ind