Erik Nielsen hædret med DBU's sølvnål

Lejre IF's Erik Nielsen blev lørdag 24. januar 2014 hædret med DBU's sølvnål for over 50 års lang og tro tjeneste i klubbens navn.Erik Nielsen fra Lejre IF (t.h.) fik overrakt DBU's sølvnål af DBU Sjællands nyvalgte formand Ole Jacobsen (t.v.). Foto: Jens Erik Jensen

Lejre IF's Erik Nielsen blev lørdag 24. januar hædret med DBU's sølvnål. 

Overraskelsen var stor i Lejres førsteholdstrup, da DBU Sjællands nyvalgte formand Ole Jacobsen og administrationschef Jens Erik Jensen pludselig troppede op til lørdagstræningen.

Ingen af de to havde dog ikke intentioner om at spille sig på holdet, men kom derimod for at hædre en ildsjæl i klubben for et engagement ud over det sædvanlige.   

50 års tro tjeneste

Ole Jacobsen kunne overrække DBU's sølvnål til Lejre IF's Erik Nielsen, der gennem mere end et halvt århundrede har været en frivillig drivkraft i klubben.

- Erik Nielsen har igennem 50 år som frivillig leder for fodbold i Lejre ydet en stor arbejdsindsats. I alle årene har Erik Nielsen været et samlende midtpunkt, når de overordnede linjer i arbejdet skulle fastlægges og fastholdes. På det praktiske plan har Erik Nielsens utrætteligt deltaget i arbejdet med at tilvejebringe det økonomiske grundlag for eksempel gennem sponsorarbejdet, skriver klubben i sin indstilling og nævner FC Lejres fodboldaktier som et eksempel.    

24 år i bestyrelsen
Helt tilbage fra drengeårene har Erik Nielsen haft sin gang i klubben. De første blev brugt på fodboldbanerne som ungdoms- og seniorspiller, men allerede som 16-årig kom Erik Nielsen i klubbens bestyrelse.

Her sad han i 24 år, hvoraf de 21 år var som kasserer. I perioden påtog han sig ligeledes træneropgaver for ungdoms- og seniorhold. Siden 1987 har han været en del af klubbens sponsorudvalg.

Erik Nielsen var ligeledes en central person, da samarbejdet mellem Osted IF og Lejre IF i 2001 førte til oprettelsen af FC Lejre. I indstillingen bliver han af sin klub betegnet som primus motor i det arbejdsudvalg, der i efteråret 2013 fuldførte en mangeårig mission om at få en kunstgræsbane til Lejre Kommune. 

Erik Nielsen er desuden tidligere mangeårig regnskabschef i DBU.

Om Erik Nielsen
  • 1972: Lejre Idrætsunions idrætslederpris. 
  • 1986: Æresmedlem Lejre IF
  • 2002: DBU Sjællands æresemblem
  • 2014: DBU's sølvnål
Kriterier for tildeling af DBU's sølvnål
  • DBU's sølvnål kan alene tildeles, når lokalunionernes regler for tildeling af sølvemblem er opfyldt:
  • 25 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.
  • Den kan tildeles alle ledere - altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også  ungdomsarbejde som leder/ulønnet træner
  • hvis der er tale om under 25 år, men over 20 år kan disse suppleres med lederarbejde udenfor klubben
    at der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.
Følgende hovedretningslinjer gælder:

Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 25 års unions- eller klubarbejde som medlem af en unions- eller klubbestyrelse eller som leder/ulønnet træner for et klubhold, der træner og deltager i en turnering.

Således accepteres eksempelvis tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold ikke.

Læs her hvordan du søger om DBU's sølvnål

Af Jens Erik Jensen og Peter Vest Hansen

Log ind