Sådan bruger du "genganger-reglen" korrekt

Med den såkaldte "genganger-regel" kan du lovligt bruge spillere, der ikke er blevet spillet fri efter de normale op- og nedrykningsregler mellem klubbens hold. Her får du en vejledning til korrekt brug af reglen.Her får du en vejedning til brug af den såkaldte genganger-regel.  De seneste sæsoner har den såkaldte "genganger-regel" gjort det muligt for hold i de lavere rækker lovligt at benytte spillere fra klubbens øvrige hold uden sportslige sanktioner. Men efter flere henvendelser på det seneste kan vi konstatere, at der er et behov for en vejledning til korrekt brug af reglen.  

Der vil i denne nyhed blive brugt begreber som "gengangere", "spillet fri" og "speciel spillerbenyttelse". Hvis du ikke kender begreberne, så kan du finde en forklaring nederst.   

Ikke ens regler
Først og fremmest skal man være opmærksom på, at genganger-reglen ikke er ens for alle rækker. Her kan du se, hvilke regler gælder for netop dit holds række. Vær opmærksom på, at brug af genganger-reglen ikke fritager spilleren fra at skulle leve op til de øvrige turneringsregler.  

Laveste ungdomsrækker
I de laveste ungdomsrækker er det tilladt at benytte op til fem spillere - gengangere - fra klubbens øvrige hold i samme årgang, som ikke er blevet spillet fri. Benytter man samtidig to spillere efter reglen om speciel spillerbenyttelse, så må man kun benytte tre gengangere.  

Laveste kvindeseniorrække
For hold i laveste Kvindeseniorrække (i øjeblikket Kvindeserie 2) er det tilladt at benytte op til 5 spillere, der har deltaget på Kvinde Sjællandsserien eller lavere, uden at de er spillet fri. 

Serie 6
Hold i Serie 6 må benytte op til 5 spillere, der har deltaget på Serie 4 og lavere rækker, uden at de er spillet fri. 

Serie 5
For hold i Serie 5 er det tilladt at benytte op til 5 gengangere, der har deltaget i Serie 3 og lavere rækker uden at de er spillet fri.

Kampflytning I HS 5-6 og KS 2
Ifølge turneringsreglementets § 11.12 har Herre Serie 5-6 og Kvindeserie 2 har hvert hold desuden ret til at udsætte/flytte én kamp per halvsæson, hvis klubben senest to dage før kampen melder dette telefonisk til modstanderen. Her skal modstanderen være klar over, at de ikke kan sige nej. 

Derfor skal de to hold blive enige om en ny spilledato samtidig med udsættelsen/flytningen, som indsendes til DBU Sjælland første hverdag efter den ordinære kampdato. Hvis en dommer er påsat, så skal dommerhjælpen kontaktes. 

Begrebet "genganger"
Har ikke noget med spøgelser at gøre. En "genganger" er derimod en spiller, som efter de normale regler om op- og nedrykning af spillere (§19 i turneringsreglementet) ville være låst fra at deltage på andre hold end sit eget, men som på grund af genganger-reglen § 19.4 kan deltage lovligt på hold i laveste 11-mands ungdomsrækker, laveste Kvindeseniorrække samt Serie 5-6.

Begrebet "spillet fri"
Før en spiller kan optræde på et andet hold end sit eget er der en række forhold, der skal være opfyldt. Det er disse forhold, der er tale om, når begrebet "spillet fri" bliver anvendt. Disse forhold bliver skitseret iturneringsreglementets §19 Op- og nedrykning af spillere. Den såkaldte "genganger-regel" i §19.4 omtaler de spillere, der er undtaget fra de almindelige regler om "op- og nedrykning af spillere".

Speciel spillerbenyttelse
Der kan i samtlige af DBU Sjællands børne- og ungdomsrækker anvendes op til to spillere per kamp, som er født i sidste halvår (juli - december) året før pågældende aldersgruppe. Derimod gælder der særlige regler for fællesrækker og 3- og 5-mandsstævner.

Læs mere
Turneringsreglementets § 19.4

Tekst og foto: Peter Vest Hansen

Log ind