Husk tilmelding til delegeretmøde 2016

Husk at 3. januar 2016 er sidste chance for at tilmelde sig delegeretmødet 9. januar 2016.Skal du være med til delegeretmødet 9. januar 2016 i Roskilde? 


Husk tilmelding til DBU Sjællands delegeretmøde 9. januar 2016. Sidste frist for tilmelding er 3. januar 2016.

Klik her for at se om din klub er tilmeldt (senest opdateret 4.01.2016 klokken 15.30) 

Føler din klub, at DBU Sjælland er for langt fra jeres hverdag? Har du en holdning til beslutningen om at skifte til kalenderturnering fra det seneste delegeretmøde? Eller vil du bare gerne have en føling med, hvad der foregår i dansk og sjællandsk fodbold?

Hvis du kan svare ja til bare et af disse spørgsmål, så bør du straks tilmelde din klub til DBU Sjællands delegeretmøde 9. januar 2016 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Hver klub kan stille med to repræsentanter med stemme- og taleret. Det er her I kan få indflydelse på den fremtidige udvikling i sjællandsk fodbold.  

Tilbagetræning af kalenderturnering? 
Igen i år er der en række klubforslag på dagsordenen, som har stor betydning for hverdagen i din fodboldklub. DBU Sjælland har modtaget forslag fra tre klubber, der ønsker at trække beslutningen fra delegeretmødet 2015 om at overgå til kalenderturnering tilbage. Der er derfor god grund til at deltage, hvis du har en holdning til den sag.

Der vil også blive taget stilling til et klubforslag, der ønsker at gøre det lovligt at benytte 1-2 spillere født i 4. kvartal i fællesrækkerne. Dog kan dette ikke vedtages alene på DBU Sjællands delegeretmøde, da der er tale om en fællesrække. Bestyrelsen kan derimod blive pålagt at indgå i forhandling med DBU København. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (på vegne af bestyrelsen) for året 2015
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4.
Behandling af indkomne forslag
4.1. Lovene:
4.1.1. Fra bestyrelsen: Ændring af unionens love

4.2.
Turneringsreglement:
4.2.1. Fra Brøndbyernes IF: Ændring af turneringsår til sommer-sommer
4.2.2. Fra Akademisk Boldklub: Ændring af turneringsår til sommer-sommer
4.2.3. Fra Lyngby Boldklub 1921: Ændring af turneringsår til sommer-sommer
4.2.4. Fra Vipperød Boldklub: Brug af dispensationsspillere i fællesrækker

5.
Orientering om forslag til DBUs repræsentantskabsmøde

6.
Valg:
6.1. Valg af kasserer for 2 år (Frank Petersen er villig til genvalg)
6.2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Allan Thoft Jensen og Jakob Koed er villige til genvalg).
6.3. Valg af 1 suppleant for 1 år.

7.
Valg af revisor (afgående er Revisionsinstituttet, villig til genvalg)
8. Fastsættelse af sted for næste års delegeretmøde
9. Eventuelt

Klik her for klubforslag, regnskab og øvrigt materiale til delegeretmødet 9. januar 2016.  

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde en fuldmagtserklæring, som skal være DBU Sjælland i hænde senest søndag 3. januar 2016. Du finder fuldmagtserklæringen her:

Klik her for fuldmagtserklæring

Klik her for at se om din klub er tilmeldt (bemærk: listen opdateres næste gang 30. december) 

Af Peter Vest Hansen

Log ind