MENU

Ingen spillerdispensationer i fælles ungdomsrækker

Per 1. juli 2015 bliver muligheden for spillerdispensationer afskaffet i DBU Københavns og DBU Sjællands fælles ungdomsturneringer.Spillerdispensationer bliver afskaffet i de fælles ungdomsturneringer med DBU København.DBU Sjælland og DBU København afskaffer muligheden for at benytte dispensationsspillere i de fælles ungdomsrækker. Beslutningen træder i kraft 1. juli 2015, når sæsonen 2014-2015 er afsluttet.

Beslutningen er truffet for at harmonisere reglerne i de fælles ungdomsrækker med reglerne i DBU's DM-ungdomsrækker, hvor dispensationsspillere ikke er tilladt.  

Dispensationsordningen blev indført i sæsonen 2013-2014, og vil være gældende indtil sæsonen 2014-2015 er færdigspillet.

Relateret indhold

Dialogmøde: Skal dispensationsreglerne forenkles? 

Af Peter Vest Hansen

Log ind