Invester i ungdommen

Workshop til unge hjælpetrænere i alderen 13-15 årBook allerede nu plads på den første workshop til unge hjælpetrænere mellem 13-15 år.
Første afvikling er her før sommerferien og der kommer 2 afviklinger igen til efteråret.

Hvad følger der med at være ung træner – hjælpetræner for et fodboldhold?
Workshoppen vil forsøge at klæde de unge 13-15 årige der virker som hjælpetrænere i klubben bedre på, til at kunne varetage ”jobbet” som assistenttræner og samtidige fastholde disse i klubben

Der arbejdes med ung trænerens rolle – og ikke så meget med øvelsesvalg.
Fokus er lagt på rollen som træner, forberedelse, vis-forklar-vis, miljø og trivsel.

Workshoppen går i dybden med ung trænernes egne succeshistorier og udfordringer. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i konkrete eksempler fra egen klub. De unge skal hele tiden være aktive i undervisningen

Workshoppen er delt i 2 moduler.

Modul 1 omhandler bl.a. ”den gode børnetræner”, praktisk træning, miljø og trivsel samt opsamling – og modul 2 tager fat på hvad er følger med som ung træner og afsluttende gruppeopgave

Modul 1 og 2 afholdes i Allerød Fodboldklub
Fredag den 20. maj fra kl. 17.00-21.00 og igen fredag den 10. juni fra kl. 17.00-21.00


Selve workshoppen afsluttes med et kursusbevis og en T-shirt til hver deltager.

Tiltaget er lavet ud fra en del henvendelser fra klubber der er gode til at mobilisere de unge mellem 13-15 år som assistenttrænere til børnefodbolden, men mangler nogle flere redskaber til at klæde de unge assistenter bedre på.

Deltagerpris kr. 200,00 pr. person

Tilmeldingsfrist den 15. maj 2016.
Plads til 16 deltagere

Tilmelding her

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Kirsten Christensen på mail kich@dbusjaelland.dk eller på telefon 4634 0731

Log ind