MENU

Fodbold skal inkludere flygtninge i Holbæks lokalsamfund

En ny samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk B&I og DBU Sjælland skal give 40 flygtninge et fodboldtilbud sammen med lokale spillere fra Holbæk. Kombinationen af idræt og foreningsliv skal bidrage til at inkludere flygtningene i lokalsamfundet.Flygtninge og lokale medlemmer skal spille fodbold sammen i Holbæk. Foto: Arkivfoto40 flygtninge skal fremover træne og spille kampe sammen med lokale fodboldspillere fra Holbæk. Det er kommet i stand via et partnerskab mellem Holbæk Kommune, DBU Sjælland og den lokale fodboldklub Holbæk B&I.

Inklusion via foreningsdeltagelse
Samarbejdet sigter mod at inddrage idræt og motion i flygtningenes hverdag, samt sikre kendskab og daglig gang i en forening og i et almindeligt foreningstilbud.

 - I Holbæk Kommune vil vi gerne bidrage til den store fælles opgave med at tilbyde vores mange nye flygtninge en ordentlig velkomst til Danmark. En måde at blive inkluderet i det danske samfund er ved at blive en del af vores foreningsliv. Men dette samarbejde støtter vi en indsats for en endnu bedre inklusion, fortæller Emrah Tuncer, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

En endnu bredere klub
Holbæk B&I sørger i samarbejdet for at byde flygtningene velkomme i klubben og for at der er ekstra trænere, holdledere og træningsfaciliteter.

- Vi har udvidet vores stab af trænere og holdledere, så vi kan tage imod de mange nye flygtninge i vores klub. Det er vores håb, at alle bliver så godt taget imod, at de får lyst til at tage del i vores almindelige klubliv, fortæller Kenny Jensby, formand i Holbæk B&I.

Det er planen, at der skal oprettes et eller to nye turneringshold i klubben, hvor de mange nye spillere kan komme ud og spille turneringsfodbold i den kommende sæson.

Bindeled mellem samfund og foreningsliv
Det glæder DBU Sjællands formand Ole Jacobsen, at fodbolden kan spille en rolle som bindeled mellem samfund og foreningsliv:

- Fodbold-Danmark både vil og kan tage en del af ansvaret for vellykket inklusion af nydanskere i samfundet. Fodbold er et universelt sprog, der formår at bringe mennesker sammen fra forskellige baggrunde og kulturer. Derfor glæder det os meget, at Holbæk Kommune og Holbæk B&I er gået med i dette partnerskab for at gøre en forskel for en gruppe mennesker, der kan have svært ved at navigere i ’forenings-Danmark’.

Erfaringerne skal deles med andre foreninger
Samarbejdet strækker sig længere ud end fodboldklubben. Det er planen, at erfaringerne med projektet skal bruges til at lære andre foreninger, hvordan man arbejder med inklusion af større grupper af personer i sin egen lokale forening.

- Samarbejdet med fodboldklubben kan give en masse erfaringer med, hvordan vi kan hjælpe foreninger med at blive endnu bedre til at tage imod større grupper af flygtninge. Disse erfaringer vil vi gerne dele med alle andre foreninger, da vi mener, at inklusionen kan bidrage både til et bedre foreningsliv og til en bedre velkomst i kommunen for de mange nye flygtninge, fortæller Emrah Tuncer, der tilføjer, at det er et projekt, som kommunens idræts- og foreningskonsulent i Kultur og Fritid vil følge tæt.

Fakta om samarbejdet
Økonomisk finansieres projektet dels af egenbetaling fra de ca. 40 flygtninge og dels fra de tre parter i projektet med 72.500 fra DBU Sjælland, 78.700 fra Holbæk Kommune og 61.400 fra Holbæk B&I. For at sikre ejerskab og respekt for det at være en del af en forening er der deltagerbetaling i projektet. Af hensyn til flygtningenes begrænsede økonomiske formåen vil kontingentet starte på et lavere niveau end et normalt kontingent, men egenbetalingen vil trinvis stige til den når det samme niveau som de øvrige medlemmer i foreningen. Holdet skal desuden tilmeldes en turnering hos DBU Sjælland. 

Målgruppe: Nyligt ankomne flygtninge i alderen 18-40 år med opnået asyl under integrationsloven, der er bosiddende i Holbæk Kommune.

Målsætninger: At flest mulige fra udslusningsholdet spredes ud på klubbens ordinære hold alt efter niveau. Målet er at halvdelen af spillerne er indmeldt i foreningen efter projektets udløb. Derudover skal minimum 30 borgere deltage i projektet og kontinuerligt deltage i fodbold i projektperioden. 

Projektperiode: 1.1. - 31.12.2016. Herefter kan aftalen eventuelt forlænges. 

Redigering og arkivfoto: Peter Vest Hansen

Log ind