MENU

Æresemblemer til frivillige kræfter i Hvalsø IF

I forbindelse med Hvalsø IF's 100-års jubilæum blev to af klubbens bærende frivillige kræfter hyldet med DBU Sjællands æresemblem.

De frivillige var ekstra meget på tæerne Hvalsø. Ikke blot skulle klubben fejre 100 års jubilæum, men to af de bærende frivillige kræfter skulle også hyldes. 

Det var en meget begivenhedsrig weekend i Hvalsø, en lille by lidt udenfor Roskilde. Mange lokale, frivillige og en masse andre gavegivere deltog i Hvalsø IF Fodbolds 100 års jubilæum - først til reception i klubhuset og siden til fest på kroen. 

Klubledelsen havde nemlig sat sig for at overraske to af sine mangeårige frivillige drivkræfter - bestyrelsesformand Poul Nielsen og bestyrelsesmedlem Bruno Rasmussen - med overrækkelsen af DBU Sjællands æresemblem.  

Der tale om markante ledere, der gennem en lang årrække har lagt deres tid og engagement i fodboldafdelingen for at tilbyde fodbold til områdets beboere.

Poul Nielsen 
Den første, som fik uddelt et æresemblem, er den meget ihærdige og vidende bestyrelsesformand Poul Nielsen.  Æresemblemet blev overrakt for den store indsats i klubarbejdet, som Poul Nielsen har ydet gennem mange år. 

Poul Nielsen blev i 1977 indmeldt i Hvalsø IF Fodbold, med en drøm om at det skulle være sjovt at mødes omkring fodbolden, som klubben skriver i sin indstilling til DBU Sjælland. Det skulle hurtig vise sig, at devisen blev en realitet, da klubben stadig den dag i dag nyder godt af Poul Nielsen store arbejdsindsats. 

Poul Nielsen blev i 2002 valgt som formand for bestyrelsen i Hvalsø IF Fodbold. Formandstiden har budt på mange forskellige udfordringer og muligheder. Der er blevet kæmpet for mange forskellige mærkesager - eksempelvis klubbens kunstgræsbane.

Dagen for klubbens 100 års jubilæum skulle også vise sig at være dagen, hvor han offentliggjorde, at han træder tilbage ved den kommende forårs generalforsamling. DBU Sjælland er glade for at klubben indstillede Poul Nielsen til at modtage æresemblemet for hans mange år som frivillig ildsjæl, uden ildsjæle som Poul ville foreningslivet ikke være det samme.

Bruno Rasmussen
Den anden i rækken som fik tildelt æresemblemet var Bruno Rasmussen, som til daglig er næstformand og seniorformand i Hvalsø IF og har en ekseptionelt lang "karriere" som frivillig leder bag sig. Bruno Rasmussen indtrådte nemlig i bestyrelsen i Hvalsø IF Fodbold, som bare 17-årig for mere end 50 år siden.

Han var således også med til jubilæet for 50 år siden, og de mange års indsats har gjort han til et yderst kendt ansigt i lokalmiljøet. 

Bruno Rasmussen har været en drivkraft for Hvalsø IF Fodbold - specielt omkring ungdoms– og seniorarbejdet - igennem mange år. Brunos fodbold CV er meget langt og bredt, idet han kan skrive bestyrelsesmedlem, spiller, træner, formand for klubhusudvalget, medlem af baneudvalget og meget mere på. 

Begrundelsen for at netop Bruno Rasmussen fik æresemblemet er, at Bruno har været en del af fodboldfamilien i mere end 57 år.

Kriterierne for DBU Sjællands æresemblem
Æresemblemet kan af bestyrelsen tildeles personer, som har gjort sig særligt fortjent ved deres virke inden for unionen eller dens klubber.

For at opnå erhvervelse af æresemblemet må der i almindelighed være tale om, at vedkommende i en lang årrække og mindst 15 år har udført arbejde på bestyrelsesniveau i klubben eller andet væsentligt arbejde, som kan sidestilles hermed.

Indehavere af æresemblemet har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.

Indstilling til DBU Sjællands æresemblem skal rettes til jeje@dbusjaelland.dk 

Læs mere 

Log ind