Nye vedtagelser om fælles ungdomsrækker (Øst)

Til efterårssæsonen 2017 er der vedtaget en række ændringer omkring DBU Københavns og DBU Sjællands fælles ungdomsrækker.

DBU Københavns og DBU Sjællands samarbejdsforum har vedtaget en række ændringer omkring fælles ungdomsturneringer (Øst) til EFTERÅRET 2017. Det vil sige, at ændringerne først træner i kraft efter sommerferien til efteråret 2017.  

Brug af "for gamle spillere"
Ligesom hos pigerne vil reglen om "speciel spillerbenyttelse" også blive indfført i de fælles ungdomsrækker for drenge. Det betyder, at det bliver tilladt at anvende op til 2 spillere per kamp, som er født i sidste halvår (juli - december) året før pågældende aldersgruppe.

Intentionen med beslutningen er blandt andet at gøre plads til de såkaldte "futurespillere", der er fysisk lidt senere udviklet senere end deres jævnaldrende holdkammerater.    

Turneringsplan
Turneringsprogrammet vil blive forlænget således, at der bliver en længere turneringsperiode. Helt konkret vil der i efteråret også være kampe i november og i foråret vil der også blive spillet kampe i marts. 

Der vil naturligvis fortsat blive indlagt kampfri uger, så klubberne har mulighed for at deltage i for eksempel påskestævner med mere. 

Regel om kampflytning
5-dagesreglen for flytning af kampe fortsætter. Reglen betyder, at man fortsat senest kan flytte en kamp 5 dage før den fastsatte kampstart.

Fri tilmelding til U13 Drenge 8-mands efterår 2017
Til efteråret vil der være fri tilmelding til U13 Drenge Øst 8-mands. Årsagen er, at der i DBU København ikke spilles med resultatregistrering i U12, mens resultaterne registreres hos DBU Sjælland. 
 
2. turneringshalvdel vil blive afviklet som 11-mands U13 Drenge Øst (forår 2018). Det fælles indrangeringsudvalg kan efter 1.turneringshalvdel vælge at ændre på rækkernes sammensætning af hold.

Indrangeringsproces
Der arbejdes i øjeblikket kraftigt på at gøre det nemmere at ansøge til indrangeringsrækkerne. Der arbejdes specifikt på at ansøgning skal ske via KlubOffice. Vær derfor opmærksom på proceduren, når der åbnes for ansøgning til de fælles ungdomsrækker 1. maj.

Log ind