Rytmik og fodbold

Fodbold for de yngste har stort potentiale og kan bidrage til flere medlemmer. Det er erfaringen fra nogle af de klubber som har træningstilbud for de allermindste.


Har din klub fodbold for de yngste årgange? Nu kan du finde inspiration til at komme igang med Bold & Bevægelse, som er DBU´s træningstilbud for børn i aldersgruppen 2 til 4 år. 

Med Bold & Bevægelse har DBU udviklet et efterspurgt træningstilbud, som kan hjælpe den enkelte fodboldklub med at tiltrække de yngste børn og deres forældre. Træningstilbuddet har til formål at imødekomme den stigende interesse for fodbold og bevægelse i aldersgruppen 2 til 4 år.

Flere klubber er dog allerede godt i gang. En af dem er pigeklubben FC Damsø, hvor de to trænere og aktive fodboldspillere, Melanie og Mathilde, fik lyst til at lave fodboldtræning efter selv at have fået børn.

– Jeg elsker selv fodbold, og efter at være blevet mor tænkte jeg, at det var en god mulighed for, at min datter og jeg kunne have det sjovt sammen og få noget frisk luft, forklarer Mathilde, der oprindeligt fik idéen og efterfølgende lokkede Melanie med på initiativet.

-Der har været helt vildt stor interesse fra starten, og folk kommer med mange idéer og input til os. Første gang var der 15 børn og anden gang var Mathilde alene med 50 børn, men generelt er fremmødet på omkring 15-20 børn, fortæller Mathilde.

Inspireret af børnerytmik

Indholdet i træningen består blandt andet af fangelege, sanglege og forskellige boldlege, hvor bolden både skal sparkes og kastes. Der er også grundlæggende motoriske øvelser, hvor mange af de samme redskaber, som man ellers møder i en fodboldtræning for ældre spillere, indgår. Forhindringsbanen er en udfordring for børnene, men forældrene er hele tiden ved siden af og klar med en hjælpende hånd.

- Alle øvelser, vi laver undervejs i træningen, involverer både børn og forældre, fastslår Melanie.

Netop involveringen af forældrene er en nødvendig del af træningen og et klart og fast princip fra trænernes side.

- Vi har et princip om, at der skal være en forælder per barn, og mange har også to forældre med, forklarer Mathilde.

Øvelserne, der inddrages i træningen, er simple og ukomplicerede, og træningen er tilrettelagt, så alle børn kan være med. Det vigtigste for de to trænere er, at alle børn som forældre i løbet af den time, som træningen varer får bevæget sig og har det sjovt med bolden.

Social læring
Udover den fysisk udvikling som børnene gennemgår, er et centralt aspekt ved træningen, at børnene også udvikler deres sociale kompetencer. Som holdsport står det sociale aspekt centralt i fodbold, og netop børnenes opmærksomhed på hinanden oplever trænerne ofte i træningen.

- Man kan se, at de ældre børn passer godt på de yngste. Det er også en social læreproces for børnene at være med i træningen. Nogle af børnene begynder at lege med hinanden og ikke bare ved siden af hinanden, fortæller Melanie.

Børnenes positive oplevelser med bolden og med hinanden kan være med til at fastholde nogle af børnene i at forsætte med at spille fodbold, håber trænerne.

- Vi håber jo, at børnene efterfølgende kunne have lyst til at blive i klubben og fortsat spille fodbold. 

Kom i gang med Bold & Bevægelse

Hvis man som klub går med tanker om at starte et tilbud op til de yngste, så har DBU udviklet konceptet, Bold & Bevægelse, der har fokus på motorik, leg og læring henvendt til børn i aldersgruppen 2 til 4 år. Der findes allerede en træningsmanual med 10 øvelsesuniverser og grundig trænervejledning. I løbet af 2018 vil materialet desuden blive suppleret af flere let tilgængelige øvelser med videovejledning.

Her kan du læse meget mere om Bold & BevægelseLog ind