Op og nedrykning af spillere i efterårets sidste kampe

Deltager dit hold i en ½ års række er det vigtigt at holde sig for øje hvilke spillere der kan rykkes op eller ned imellem turneringshold


For ½ års rækkerne gælder der nogle særlige regler i forhold til op- og nedrykning af spillere, der har afgørende betydning for spillerens spilleberettigelse. Det er derfor vigtigt at man som træner, og spiller, er klar over om hvorvidt man er spilleberettiget til forårets sidste kampe.

Nedenfor er gengivet den passage der omhandler brug af spillere i sæsonens sidste to kampe.

Ønsker du at læse turneringsreglementet i sin fulde længde kan dette gøres her. 

Passage fra turneringsreglementet
§ 19.11
 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

Omkampe, op- og nedrykningskampe, finale- og pokalkampe betragtes med hensyn til anvendelse af spilleres som turneringskampe, således at en spiller, der rykkes ned fra et højere rangeret hold i en af disse kampe, når disse afvikles efter at den ordinære turnering er færdigspillet, skal leve op til kravene om at have været spilleberettiget eller deltaget i det ovenfor nævnte antal kampe, der udregnes på baggrund af antallet af kampe i den ordinære turnering.

§ 19.12 Spillere anvendt efter § 19.3 og § 19.4 kan ikke løses til nedrykning i de sidste to kampe i turneringsrækken samt i omkampe, op- eller nedrykningskampe, finale- og pokalkampe, når disse afvikles efter den ordinære turnering er færdigspillet, uanset antallet af kampe den pågældende spiller har spillet eller været spilleberettiget i. 

§ 19.13 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Sjælland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangeret hold for at forstærke dette på unfair måde. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til turneringsreglementet så kontakt Kenneth Friis Nielsen på Keni@dbusjaelland.dk eller 4634 0746
Log ind