Delegeretmøde 2019 - Vær med til at præge fremtiden for Sjællandsk fodbold

Lørdag d. 2/2-2019 er det igen tid til det årlige delegeretmøde for DBU Sjællands medlemsklubber, så sæt allerede nu kryds i kalenderen


Hvem skal repræsentere DBU Sjælland? Hvilke regler skal gælde i turneringerne? Og hvordan er 2018 forløbet i økonomisk forstand i DBU Sjælland?

Disse spørgsmål og mange flere, vil blive besvaret når DBU Sjællands medlemsklubber d. 2/2-2019 mødes til det årlige delegeretmøde, for at træffe beslutning om forslag til regelændringer og valg til bestyrelsen, foruden meget andet. 

Sæt kryds i kalenderen
Datoen er d. 2/2-2019, og i år afholdes årets delegeretmøde i nye omgivelser hos MEET Copenhagen Conference Center i Hvidovre. 

Dagen starter med morgenmad kl. 8.30, dernæst workshops, og til sidst selve delegeretmødet der går igang kl. 10.00. 

Som altid kan hver klub stille med op til to delegerede, og I kan derfor allerede nu begynde at udpege hvem der skal repræsentere jeres klub. 

En dag med masser af indhold
Igen i år udnytter vi at have sjællandsk fodbold samlet og inviterer til workshops inden selve delegeretmødet går igang. 

Workshops der alle byder på konkrete værktøjer og lavpraktiske handlinger som kan omsættes til en nemmere virkelighed, rekruttering af frivillige eller et bedre pige/kvinde-miljø,  i jeres klub. 

Temaerne for dagens 3 workshops vil være: Frivillighed, IT-Værktøjer og Pige/Kvinde fodbold.  

Derudover er dagens helt centrale samlingspunkt årets delegeretmøde, hvor DBU Sjællands formand Jakob Koed vil aflægge sin årsberetning, indkomne forslag vil blive behandlet og sat til afstemning, årets regnskab vil blive gennemgået, ligesom der selvfølgelig er valg til bestyrelsen. 

Det praktiske
Tilmeldingen er endnu ikke åben, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Invitation samt link til tilmelding vil blive sendt ud til alle medlemsklubber senest d. 2. januar 2019. 

Alle medlemsklubber under DBU Sjælland kan stille med op til to delegerede pr. klub. Stiller klubben kun med en delegeret, kan denne til gengæld afgive op til to stemmer. 

Det er muligt at deltage i en workshop pr. delegeret. 

DBU Sjællands delegeretmøde 2019 afholdes d. 2/2-2019. Der er workshops fra kl. 8.30-9.45, hvorefter selve delegeretmøde starter klokken 10.00. 

Delegeremødet afholdes i lokalerne hos MEET Copenhagen Conference Center, Tårnfalkevej 17, 2650 Hvidovre. 

Dagens program:
8.30 Morgenmad
9.00 Workshops
9.45 Pause
10.00 Delegeretmøde

Log ind