Nye tilbud og inspiration til klubberne og trænerne

Trænerrådgivere, inspirationstræninger, forældremøder og en ny C-uddannelse er de nye tilbud til landets klubber, der har børne- og ungdomsfodbold, for at skabe endnu bedre fodboldrammer i klubberne for spillerne.


Foto: Henrik Bjerregrav


Det bedste fodboldmiljø for børn og unge skabes af dygtige og engagerede trænere, hvorfor træneren også har en central rolle i udviklingen og fastholdelsen af spillere uanset niveau og ambitioner. Derfor har DBU Bredde sat 4,5 millioner af om året de næste 10 år til satsningen, Træneren er nøglen, som en del af en National Sportslig Vision.

Satsningen er DBU’s største nogensinde i breddefodbolden, hvor investeringen resulterer i nye tilbud og inspiration til klubberne og trænerne. Her kan klubberne køre et forløb med en DBU Trænerrådgiver, få besøg af uddannede instruktører til inspirationstræninger for klubbens børne- og ungdomstrænere eller afvikling af C-kurser samt tilbud til klubberne med inspiration og hjælp til rekruttering af frivillige, trænere og forældre. Målet med Træneren er nøglen og tilbuddene heri er en kulturændring, hvor uddannelse af børne- og ungdomstrænere bliver en selvfølgelighed.

”Vi ønsker, at der i fodboldklubberne bliver skabt en kultur, hvor der både fra spillere, forældre og klubberne selv er en forventning om, at børne- og ungdomsspillerne bliver trænet af trænere, der har taget en uddannelse. Den kulturændring er målet. For når vi ved, at den gode træner har stor indflydelse på spillernes trivsel og udvikling, og at det er det centrale parameter for at fastholde og tiltrække spillere, så skal vi også understøtte det med vores tilbud og hjælp som for eksempel de reviderede børne- og ungdomstræneruddannelser, som klæder trænerne godt på fagligt og personligt til deres trænerrolle, siger Ove Lyhne, styregruppen for Træneren er nøglen.

Træneren er nøglen er breddefodboldens bidrag til klubberne, som bliver udrullet i løbet af 2018 og består af følgende tilbud til klubberne:

 • Ny C-træneruddannelse 
  To forløb bestående af C1 og C2 målrettet trænere af børn, U5-U12, og ungdom, U13-U19. Træneren vælger forløb ift. den aldersgruppe, der er relevant for trænergerningen.
  Uddannelsen består af både kurser og onlineundervisning og kan med fordel afvikles i klubberne.
  Klubpris: C1 = 4.350 kr. + materialer. C2= 5.650 kr. + materialer.
  Bestilles via klubkursusbestilling.

 • Trænerrådgiver
  Trænerudviklingsforløb for klubbens trænere hjemme i egen klub afviklet af DBU’s Trænerrådgivere.
  25 timers rådgivning og sparring inkl. forældrekurser plus 10 timers UEFA C1-uddannelse.
  Pris: 2.000 kr.
  Ansøgningsrunde åbner 15. februar 2018.

 • Inspirationstræning
  DBU’s Trænerrådgivere foreviser eksempler på træninger ude i klubberne for klubbens trænere – både de nye og de øvede. Formålet er at inspirere trænerne og motivere til uddannelse. Træningerne har både pædagogisk og fodboldfagligt indhold.
  Pris: 1.000 kr. for to timer.
  Bestilles til klubben via klubkursusbestilling.

 • Gode Fodboldforældre
  Møder i klubberne for fodboldforældre til børn om forældrerollen, trænerens rolle samt klubbens værdier og kultur for at fastholde og skabe et godt fodboldmiljø. Afvikles af DBU’s instruktører.
  Under udarbejdelse og tilbydes fra foråret.


Log ind