MENU

Pige/teenagepige-seminar

Træner du piger- og kvinder i din klub, så har du nu mulighed for at deltage i et seminar, kun med fokus på pige/kvindefodbolden


Som opfølgning på succesen fra sidste år, afholder DBU Sjælland igen i år seminar for de trænere der har med den kvindelige side af den sjællandske fodbold at gøre.

Erfaringerne fra sidste år lærte os, at der skal lægges vægt på det gode træningsmiljø og de gode øvelser, så derfor er der i dette års program endnu mere tid på træningsbanen og mindre i teorilokalet, med fokus på det gode træningsmiljø for pige- og teenagepige spillere.

Vi har igen i år allieret os med Ølstykke FC, der lægger lokaler til dagen.

En dag med 2 muligheder
Dagen rummer i første omgang en fællesdel med fokus på den gode opvarmning som er særdeles aktuel for piger. Undersøgelser viser nemlig, at der tit opstår knæskader hos pigespillere, som følger dem igennem puberteten og videre frem.

Derfor vises der eksempler på opvarmningsøvelser med baggrund i FIFA11+ Warm Up.
Et kort opvarmningsprogram som både træner og spilleren selv kan bruge, uanset aldersniveau.

Herefter deles seminariet op i 2 målgrupper, henholdsvis U5-U10 og U11-U15. 

Dygtige oplægsholdere fra ”egne rækker”

Til at facilitere U5-U10 pigerne får vi besøg af Karina Kallehauge. Karina er til dagligt klubrådgiver i DBU Jylland region 4.

Karinas hjerte brænder for pigefodbolden og Karina har arbejdet med og afholdt mange møder og seminarer hvor pigefodbolden var på dagsordenen.

Karina vil gennemgå et teoretisk oplæg om den eksemplariske træningsaften for U5-U10 piger og dertil vise et øvelsesvalg ude på banen.

Til teenagepigerne har vi genvalg til 2 af vores erfarne trænerinstruktører, Per Venzel og Kent Hørlyk Sehested. 

Foruden at være C-træner instruktører er Kent bl.a. p.t. træner i Roskilde Pigefodbold, og har til dagligt pigefodbolden helt inde under huden, ligeledes er Per koordinator for ungdomsfodbolden i Slagelse BI.

Dagens program:
Kl. 09.30
Registrering og velkomst v/træneruddannelsesgruppens formand, Jens Peter Sørensen

Morgenkaffe

Kl. 10.00-11.30
Opvarmningsøvelser – Fifa 11+ Warm Up

Teori og øvelsesvalg

Kl. 11.30-12.15
Teoretisk oplæg til de 2 målgrupper

Kl. 12.15-13.00
Frokost og netværk

Kl. 13.00-14.30
Udendørs praktik på græsbaner med medier

Kl. 14.30-15.00
Afrunding og spørgsmål

Tak for i dag.

Pris og praktik
Seminaret finder sted i Ølstykke FC. Søndag den 2. September 2018. 

Deltagerprisen er på 400 kr. pr. person. - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist er søndag den 26. august 2018

Påklædning i forhold til vejret. Det kan forventes at deltagerne skal hjælpe til ved træningsstationer og lignende i løbet af dagen

Arrangementet giver 5 points til vedligeholdelse af B- eller C-licens.

Spørgsmål
Ved spørgsmål kan uddannelseskoordinator, Kirsten Christensen, kontaktes på kich@dbusjaelland.k


Log ind