MENU

Det lykkes faktisk altid at finde frivillige, selvom det nogle gange holder lidt hårdt

I Ølstykke FC har de en helt særlig klub, der hjælper til når der er brug for frivillige - Forældreklubben kalder de sig. Læs her om klubben bag klubben.


Det er søndag formiddag. Final4 åbner om en lille time, men i forplejnings-teltet summer det allerede af liv. Flemming Will-Andersen, formand for Forældreklubben*, er ved at give de sidste instrukser til resten af medlemmerne i Forældreklubben om, hvad der skal gøres inden det går løs inden længe, da vi melder vores ankomst for at høre om, hvad Forældreklubben egentligt er for en størrelse.

Engagerede forældre gør en forskel
”Forældreklubben opstod for snart 20 år siden”, forklarer Flemming. ”Og det går i al enkelthed ud på, at vi er nogle forældre, der sammen tager en tørn for klubben og sørger for at løse en række konkrete opgaver i klubben. Som du kan se, er vi i dag ansvarlige for salg af mad og vand, men vi har også hjulpet til ved mange andre stævner og afviklet stævner med flere hundrede spillere, arrangeret halfester og senest klubbens store 100-års jubilæum i år.”.

Forældrene varetager således en række afgrænsede konkrete opgaver i klubben. Og det er Forældreklubben der selv rekrutterer nye forældre til at være med i klubben. ”Det at vi står for alt det her, det giver jo formanden og de andre i bestyrelsen mulighed for at lægge deres kræfter andre steder, for der er jo nok at tage sig af som klubleder”, forklarer Flemming. 

”Og så giver det jo også et økonomiske råderum i klubben, som man ikke skal undervurdere. F.eks. fik klubben for nogle år siden råd til materialer for 150.000 kr., fordi vi havde tjent det ind til dem. Og sidste år gav vi 80.000 kr. til trøjer til spillere, der skulle afsted på fodboldtur.”

Rekruttering gennem netværk
Flemming lægger ikke skjul på, at det dog ikke altid har været og er en dans på roser at rekruttere nye forældre til at være med i Forældreklubben og således fortsat kunne bidrage til klubben. ”De seneste par år har vi ikke været så mange, for ligesom mange andre klubber, så oplever vi også, at mange forældre ikke har interesse I at hjælpe til så snart børnene ikke skal følges til træning mere.

Så tænker de ligesom lidt: ’Jamen så bliver jeg bare hjemme’ i stedet for at tage med og fortsætte som frivillig i klubben. Så derfor har vi måtte ud og bruge vores netværk lidt”, forklarer Flemming.

F.eks. har det ofte givet pote at skrive rundt til holdlederne, som så kunne brede budskabet om, at der manglede frivillige til en given opgave videre til forældrene på deres respektive hold. Ligeledes er Facebook blevet brugt til at dele opslag om, at Forældreklubben mangler frivillige til specifikke opgaver. Og så har alle fra Forældreklubben t-shirts med Forældreklub-logo på, når de er på vagt, hvilket også er med til at øge synligheden på initiativet.

”Så det lykkes faktisk altid at finde frivillige, selvom det nogle gange holder lidt hårdt”, smiler Flemming.

Organisering og mandat er vigtig nøgle til succes
Noget af det, der har gjort at Forældreklubben har kunne eksistere så mange år og dermed også gøre en forskel i klubben gennem så mange år er ifølge Flemming, at man har fundet en struktur der virker. Her er det f.eks. ultravigtigt, at Forældreklubben har et sæde i bestyrelsen. ”Ellers kan vi jo ligesom ikke komme videre med vores planlægning og idéer, så det er smart, at man ligesom har afklaret mandatet ved at deltage i betyrelsesmøder.”

Ligeledes holder Forældreklubben møder hver anden måned. Her drøfter de, hvad der skal ske i den næste periode, om der skal gøres nogle særlige indsatser mv. ”Det giver jo også noget socialt, at vi mødes relativt ofte, for der er ingen af os, der har børn i klubben mere, så Forældreklubben er ligesom det som vi alle holder fast i i klubben. Det synes, jeg er kanon”, afslutter Flemming.


*Flemming Will-Andersen er idag næstformand i Ølstykke FC

Log ind