MENU

En stærk kultur med en nytænkende retning for rekruttering af de frivillige er helt sikkert en af nøglerne

Jens Larsen, ungdomformand i Helsingør IF, er stolt af sin klub. Stolt fordi han er ungdomformand i en klub, der er lykkedes med at byde mere end 30 børn velkommen med flygtninge baggrund, og stolt fordi at det ikke var et problem at skaffe frivillige hænder til projektet med at integrere de nye medlemmer


"Mere end 30 børn med flygtninge baggrund er medlem i vores klub”, fortæller Jens Larsen, ungdomsformand for Helsingør IF med stolthed i stemmen, da DBU Sjælland spørger, om der er noget de som klub i særlig grad er lykkes med.

Og hvordan er det så lykkedes, spørger man sig selv, når man ofte hører om frafald og forfejlede forsøg på integration i fodboldklubben?
”En stærk kultur med en nytænkende retning for rekruttering af de frivillige er helt sikkert en af nøglerne bag”, forklarer Jens.

Ikke noget problem at skaffe nok frivillige
"Det har faktisk ikke været svært at finde frivillige til at varetage projektet, hvor målet er at integrere flygtningebørn i vores klub.”, fortæller Jens.

”Jeg tror, det er lykkes, fordi vi sammen med Red Barnet, som er partner i projekt ’Plads til Alle’, har tænkt i rekruttering udenfor klubmiljøet til den frivillige følgeordning og således har involveret klubbens lokalområde. Red Barnet har en masse gode erfaringer i forhold til rekruttering af frivillige og dem har de gjort brug af til at finde frivillige følgevenner. De har ligesom tænkt: Der må være nogen, der ikke har tilknytning til klubben i dag, men som kan se det givtige i at hjælpe med at inkludere børnene i et sundt fællesskab”, forklarer Jens.

Derfor slog Red Barnet bl.a. et opslag vedrørerende frivillige følgevenner op på kommunens frivilligbank og lynhurtigt lykkedes det at finde frivillige følgevenner, der havde lyst til at støtte op om børnenes træning og følge dem til træning en gang om ugen.

”Der var mange, der aldrig før havde været nede i klubben, der via Red Barnet pludseligt henvendte sig med interesse for at være følgeven til et barn med flygtninge baggrund. Det gjorde, at vi kunne starte projektet op uden at have det sædvanlige besvær med at finde frivillige blandt medlemmernes forældre, der har en masse andre opgaver i forvejen, og det letter jo byrden og øger lysten til at kaste sig ud i flere af sådanne projekter.”

Trænermanual baner vejen for et godt samarbejde
Et stort fokus på rekruttering af frivillige fra lokalområdet er dog ikke eneste nøgle til succes i projektet. For trænerne, hvis hold de mange børn med flygtninge baggrund inkluderes, på skal også være med på idéen.

Derfor har klubben arbejdet med at skabe en stærk kultur, hvor breddefokus og rummelighed er fundamentet. Herunder har klubben udarbejdet en trænermanual, hvori der eksplicit står, at der skal være ’plads til alle’ på holdene – uanset forudsætninger og niveau. Manualen skal alle trænere, før de tildeles en trænerpost acceptere, og der sker således en forventningsafstemning fra start af.

”Det gør det jo også meget nemmere at tage en snak, hvis nogle trænere bliver for resultatorienterede og glemmer, at det er breddefodbold, der er sjovt og socialt, som vi spiller. Man kan sige, at vi gennem en tæt og god dialog med trænerne ligesom bruger manualen som en daglig rettesnor. Hvis trænerne ikke kan acceptere, hvad der står i den, så må vi sige til dem, at dette ikke er klubben for dem. Vi vil nemlig hellere have færre af de rette frivillige, end have mange frivillige, der ikke er rigtige til opgaven.”

Projektet giver noget helt særligt
Og netop fordi, man har formået at finde de rette frivillige til at være en del af indsatsen, så er projektet blevet en stor succes, mener Jens. ”Jeg hører gang på gang fra de frivillige, hvordan det her projekt det bare gør noget helt særligt - ikke bare for de flygtninge som integreres i vores klub - men også frivillige og eksisterende medlemmer. Det giver en sammenhængskraft og en rummelighed, der præger hele klubben. Og det kan man kun være stolt over at være en del af.”, afslutter Jens.


Log ind