MENU

Nyt fra bestyrelsen

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op omkring sit arbejde. Derfor kan du fremover læse udvalgte drøftelser fra bestyrelsesmøderne her på hjemmesiden.

Her kan du læse en opsummering af udvalgte drøftelser fra mødet i DBU Sjællands bestyrelse 21. august 2018.

Turneringsoplæg U13-U15
En arbejdsgruppe under den nationale sportslige vision (NSV) har i foråret 2018 arbejdet på at lave et oplæg til en ny landsdækkende turneringsstruktur for de to øverste niveauer i U13, U14 og U15 Drenge. DBU Sjællands bestyrelse drøftede oplægget, som, den af DBU nedsatte, Kommission for National Talentudvikling har udarbejdet. For at drøfte oplægget med de berørte klubber besluttede bestyrelsen at afholde et klubdialogmøde for de sjællandske klubber med hold i U13, U14 og U15 Drenge Øst samt Mesterrække 12. september, da en ændring af turneringsstrukturen er relevant for disse. Bemærkningerne fra de deltagende klubber vil blive medtaget i den videre behandling af turneringsoplægget. 

Licensmanual - Drenge Ungdom
Bestyrelsen drøftede licensmanualen for drenge Ungdom – Sæson 2019/2020, som lægger op til, at licensklubber skal være inspirator for klubberne i deres lokalområde. Bestyrelsen bakker op om den nye licensmanual, men påpegede indledningsvis, at processen omkring inddragelse og høring ikke har været optimal. Ligesom bestyrelsen stillede spørgsmålstegn ved intentionen om at øge antallet af licensklubber uden at sikre sig en udvidelse af økonomien. 

Dialogmøde om turnering
DBU Sjælland har de seneste år konstateret et markant fald i antallet af holdtilmeldinger til turneringer og stævner. Derfor ønsker bestyrelsen at indlede en dialog med de sjællandske fodboldklubber omkring unionens turneringstilbud og om de eventuelt kunne optimeres i forhold til klubbernes behov. I forbindelse med drøftelsen havde administrationen udarbejdet et oplæg til en række dialogmøder rundt omkring på Sjælland, hvor klubberne får mulighed for at indgå i en direkte dialog og debat med unionens formand og turneringschef. DBU Sjælland arbejder nu videre med at tilretttelægge dialogmøderne. Tid og sted vil blive meldt ud via hjemmeside og mail.  

Administrationschefen stopper
Som afslutning på mødet meddelte DBU Sjællands administrationschef Jens Erik Reuber Jensen (i fodboldkredse bedre kendt som 'Søm') bestyrelsen sin opsigelse, da han ønsker at gå på pension. Dermed skal DBU Sjællands administration have ny leder per 1.1.2019. 

Det kan du læse mere om herLog ind