MENU

Nye konsekvenser for manglende udfyldt holdkort i Futsal og indefodbold

DBU Sjællands bestyrelse vedtog på seneste bestyrelsesmøde at ændre på konsekvenserne ved manglende udfyldt holdkort i indefodbold og Futsal

Nye konsekvenser for manglende udfyldt holdkort i Futsal og indefodbold

En enig bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet d. 21/8-2019 at ændre konsekvenserne for manglende udfyldt holdkort i Futsal og indefodbold.

Baggrund for beslutningen
Sidan 2017 har det i DBU Sjællands turneringer været sådan at hold, der ikke udfyldte deres holdkort inden kampstart, skulle taberdømmes.

Yderligere for indefodbold og Futsal, har det siden 2017 betydet at hold, der ikke har udfyldt holdkort i den indledende runde taberdømmes på baggrund heraf, og samtidig mister holdet muligheden for at deltage i mellemrunden.

DBU Sjælland har i de seneste år fulgt indefodbolden og Futsal, og vi kan nu se, at en af konsekvenserne ved at hold bliver diskvalificeret fra mellemrunden er at det giver en ”skæv” turnering med færre hold, jo længere vi kommer frem i turneringen.

Det medfører typisk længere køreafstande, dårligere matchning og andre ikke tilsigtede konsekvenser.

Ikke udfyldt holdkort = taberdømmer, men kan deltage i mellemrunden
DBU Sjællands bestyrelse har derfor, med udgangspunkt i ovenstående udfordring, vedtaget at hold der i indledede runde i indefodbold og Futsal taberdømmes, som en konsekvens af manglende udfyldt holdkort, stadig vil kunne deltage i mellemrunder.

Det betyder fremadrettet, gældende for indefodbold og Futsal sæsonen 2019/2020, at hold der ikke får udfyldt holdkort inden kampstart i den indledende runde, stadig vil blive taberdømt, men dog vil kunne deltage i mellemrunden i den pågældende turnering. Selvfølgelig under forudsætning af at holdet har kvalificeret sig til denne.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til ovenstående kan turneringschef Thomas Lesly Rasmussen kontaktes på tler@dbusjaelland.dk

Log ind