MENU

Ansøgning åben til arbejdsgruppe for Herre Sjællandsserien og Serie 1

DBU Sjælland åbner for ansøgning til arbejdsgruppe, der skal se på strukturen for Herre Sjællandsserien og Serie 1.

Ansøgning åben til arbejdsgruppe for Herre Sjællandsserien og Serie 1
Foto: Casper Boe Jensen

AF: DBU Sjælland Kommunikation//

DBU Sjælland åbner for ansøgning til arbejdsgruppen vedr. turneringsstruktur for Herre-Sjællandsserien og Herre-Serie 1. 

I forbindelse med delegeretmødet 2. februar stillede Ringsted IF og Haslev FC forslag om at ændre bestemmelserne vedrørende antal hold i Sjællandsserien og Serie 1. Derudover havde Gørslev IF stillet forslag om ændring af antal hold i Serie 1. 

I klubbernes forslag stilles der blandt andet spørgsmålstegn ved, om det er de bedste hold - eller de bedste lokale hold - der rykker op i Danmarksserien (Herre-DSC). I forhold til en øgning af antal hold i Serie 1 er motivationen blandt andet at give flere hold mulighed for Serie 1 samt potentielt kortere køreafstande. 

For at imødekomme klubbernes ønske om forandringer blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på en ændring af strukturen for Sjællandsserien, samt Serie 1. 

Hvem kan være med
Der er plads til alle typer klubber, der har noget på hjerte og ønsker at tage del i arbejdet for at sikre en bred repræsentantion af holdninger, synspunkter og meninger. Men for at sikre, at gruppen kan arbejde effektivt, så vil der blive nedsat en bredt funderet arbejdsgruppe med 5-10 medlemmer. 

Medlemsrekrutteringsproces
Søgningen er åben frem til fredag 15. marts 2019. 25. marts vil gruppens endelige sammensætning blive behandlet af DBU Sjællands bestyrelse. For at opnå størst mulig diversitet i gruppesammensætningen tillægges blandt andet følgende kriterier for udvælgelsen: 

  • Diversitet i medlemmernes klubber (størrelse m.m.)
  • Diversitet i medlemmernes personlige egenskaber (f.eks. kendskab til området)
  • Geografisk spredning i DBU Sjællands område

Fredag 1. marts blev åbningen for søgning til arbejdsgruppen ligeledes sendt til postadressen i alle medlemsklubber. I brevet til klubberne kan du læse yderligere om historik samt gruppens foreløbige kommisorium. 

Brev til klubberne om arbejdsgruppen

Klubforslag vedr. Sjællandsserien og Serie 1 fra delegeretmødet 2. februar 2019

Log ind