MENU

Nyt fra bestyrelsen - 1 2019

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op for bestyrelsesarbejdet. Derfor vil du løbende kunne læse opsamlinger på udvalgte drøftelser her på hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen - 1 2019
AF: Af DBU Sjælland Kommunikation//

Denne artikel samler op på bestyrelsesmøderne i 2019 (26. februar, 17. januar og det konstituerende møde 2. februar efter delegeretmødet).

Delegeretmødet 2019
I kølvandet på det seneste delegeretmøde 2. februar 2019 hos Meet Cph i Hvidovre havde bestyrelsen en god og lang drøftelse af afviklingen. Både bestyrelsens mundtlige og klubbernes skriftlige evaluering udtrykte samlet set en generel tilfredshed med afviklingen af mødet. Dog påpegede flere klubber, at de gerne ville have haft mere debat omkring de stillede klubforslag, der efter aftale med forslagsstillere blev sendt til behandling i arbejdsgrupper. Bestyrelsen er ked af, at klubberne har haft den opfattelse, da arbejdsgrupperne netop skal kvalificere intentionerne i forslagene, så alle fakta kommer på bordet, og der tages højde for turneringernes sammenhæng med de øvrige lokalunioner og DBU.
Tre forslag relaterede sig til Sjællandsserien og Serie 1. Siden delegeretmødet har der derfor kørt en proces, hvor alle klubber med interesse i området Sjællandsserien og Serie 1 har kunnet søge om en plads i en arbejdsgruppe, der skal kigge på fremtidens turneringsstruktur. I løbet af uge 13 vil arbejdsgruppen blive offentliggjort.

Læs mere her:

Arbejdsgruppe for Serie 1 og Sjællandsserien

Nye udvalg for Børn-, Unge- og Senior
Bestyrelsen vedtog også en proces for ansøgninger til de nyoprettede udvalg og faggruppe; Børneudvalget, Ungdomsudvalget, Seniorudvalget og futsalgruppen. Bestyrelsen udtrykte i den forbindelse et ønske om, at der er stor diversitet med deltagelse af små og store samt by- og landklubber. Ansøgningen var åben fra 2.2 til 15.3. I løbet af uge 13 forventer vi at offentliggøre de nye udvalg samt futsalgruppen.

Læs mere her:

Om ansøgningsprocessen til Børn-, Unge- og Seniorudvalget samt futsalgruppen 

Bestyrelsen håber desuden, at rigtig mange ildsjæle med passion for pige-kvindefodbolden vil deltage i idémødet 2. april, der skal sætte ekstra fokus på pige-kvindefodbolden på Sjælland. Man kan tilmelde sig helt frem til 26. marts via en mail til Tina Kirsten Andersen på tkan@dbusjaelland.dk.

Frikøb af bestyrelsesformanden
DBU Sjællands bestyrelse har siden efteråret haft mange og lange drøftelser omkring det meget tidskrævende hverv som formand for DBU Sjælland. Når man skal repræsentere 353 fodboldklubber, 86.000 aktive fodboldspillere og over 10.000 frivillige ildsjæle, så er det selvsagt en krævende opgave. Som formand for DBU Sjælland er der meget høj mødeaktivitet – ofte i aftentimerne og i weekenden – og med møder i hele landet, så bliver der brugt adskillige timer på transport. Formandsposten indeholder deltagelse i en lang rækker udvalg, grupper og forskellige fora på tværs af DBU og lokalunionernes organisation, som alle kræver mange forberedelsestimer. Derudover kommer er en lang række repræsentative opgaver, masser af klubbesøg, deltagelse i formandslounges og besøg hos kommuner. Dertil stiller medlemsklubber, administrationen og unionens samarbejdspartnere også en række krav til formanden, som ikke er forenelige med et fuldtidsjob. Derfor har DBU Sjællands bestyrelse, i lighed med en række andre foreninger og forbund, valgt at frikøbe bestyrelsesformand Jakob Koed, så han kan gå ned i tid på sit civile job og få mere tid til at arbejde for at drive og udvikle fodbolden på Sjælland. Beslutningen blev truffet i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet på bestyrelsesmødet 26. februar. Midlerne er fundet inden for den budgetramme, som blev vedtaget på delegeretmødet 2019.

Kort nyt:
• Bestyrelsen valgte på sit konstituerede møde, at Jørn Hedengran fortsætter sit hverv som næstformand.
• Som omtalt i formandsberetningen på delegeretmødet vedtog DBU Sjælland på mødet 17. januar den nye struktur med Liga 1-2 fællesrækker for U13-U15 Drenge. Klubber med hold i Øst- og mesterrækker var i september 2018 inviteret til høringsmøde om de nye rækker. Mere information følger i løbet af uge 13.
Bestyrelsen har næste møde 25. marts.

Log ind