MENU

Støt holdet og dit barn til kamp

Forældrenes støtte og opbakning er helt afgørende for børns tryghed og trivsel på holdet.

Støt holdet og dit barn til kamp
Børn skal turde fejle på banen, så de udvikler sig og har det sjovt med at gå til fodbold.

AF: Dan Pedersen//

Forældrenes engagement og tilstedeværelse er mindst lige så vigtig, som trænerens og holdkammeraternes rolle, når børn går til fodbold. Det er forældrene, som taler med børnene efter træning og kamp, og som kommer med vejledning og opmuntring. De kører til og fra kamp, laver sociale aktiviteter for holdet og påtager sig frivilligt arbejde i klubben, for at få fællesskabet til at fungere og klubmiljøet til at udvikle sig.

Den støtte er helt afgørende for dansk fodbold, og én af forældrenes vigtigste opgaver er at skabe tryghed på banen. Som rollemodel for børnene har forældrene afgørende indflydelse på, om barnet synes, det bliver ved med at være sjovt at gå til fodbold.

Til kamp kan forældrene også skabe tryghed på banen ved at vise det gode eksempel. De kan som tilskuere udvise respektfuld adfærd og Fair Play over for begge hold. Hvis man bakker positivt op om børnene – ligegyldigt hvordan det går på banen – vil børnene føle sig bedre tilpas og dermed være mere modige i beslutninger, pasninger og driblinger.

-Der er ingen tvivl om at forældrenes støtte er vigtig. Børn skal turde fejle på banen, så de udvikler sig, samtidig med at de har det sjovt med at spille fodbold, siger Bent Clausen, som er formand for DBU's Breddeudvalg.

Forældrene kan skabe gode positive kampmiljøer på flere måder. De kan hjælpe trænerne ved at stille sig i en samlet flok – gerne på modsatte side af bænken og gerne sammen med det andet holds forældre. Så er fundamentet for en respektfuld og positiv tilgang til kampen på plads. Husk også respekten. Det er aldrig i orden at råbe ind på banen eller komme med negative tilkendegivelser.

Nedenfor har vi samlet DBU’s anbefalinger til forældrene. Så er man klædt godt på til forårets mange spændende børne- og ungdomskampe. God fornøjelse.

GODE FORÆLDRERÅD:

  • Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
  • Forhold dig i ro på sidelinjen – LAD BØRNENE SPILLE
  • Stå sammen med de andre forældre – i god afstand fra trænerne og aldrig bag målene
  • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
  • Respekter dommerens beslutninger – dommeren er frivillig og vejleder i kampen
  • Stil gerne HV-spørgsmål om træning og kamp – resultatet kommer aldrig først
  • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke!
  • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn

Kontakt din klub, hvis du har spørgsmål til hvordan den fokuserer på gode kampmiljøer. Du er også velkommen til at kontakte din lokal union eller projektkoordinator for børn i DBU Bredde, Kristian Koefoed - krik@dbukoebenhavn.dk

Log ind