I denne artikel kan du læse om udvalgte drøftelser fra bestyrelsesmødet 21. oktober 2019.

På delegeretmødet 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på om det er muligt at optimere indrangeringsprocessen til ansøgningsrækkerne. Bestyrelsen valgte at følge 6 ud af 7 indstillinger fra arbejdsgruppen. Af de større ændringer kan nævnes: 

  • Færre kampe i SU-rækkerne, så der er flere friuger til træningskampe og stævner f.eks. i udlandet.
  • Pige Indrangeringsgruppen skal foretage en dialog med klubber uden licens, som har søgt om indrangering, men som vurderes til at ligge i ”zonen” mellem muligt tilvalg contra fravalg, inden den endelige indrangering foretages. 
  • Ungdomsudvalget/Drenge indrangeringsgruppen udarbejder en tjekliste for Drenge U13-U15, der skal synliggøre hvilke ”krav”, der er til en eventuel indrangering. Tjeklisten skal være tilgængelig for alle via hjemmesider og bestå af objektive kriterier - og eventuelt suppleres med en IT-løsning i forbindelse med ansøgning. Disse krav skal indgå i en samlet vurdering i samspil med de sportslige resultater, og skal bidrage til at styrke ’good governance’ gennem gennemsigtighed i sagsbehandlingen. De ændringer, der foreslås i fællesrækkerne, skal ske i samspil med DBU København.
  • Ungdomsudvalget besøger DHF’s indrangeringsstævner for at se, om der kan uddrages læring, som kan benyttes i fodbolden. 

Det blev også indstillet at lave en "minilicens" for piger. Denne indstilling blev afvist, fordi bestyrelsen mener, at to forskellige licenssystemer for piger kunne give en del udfordringer - DBU's klublicens for 'Ungdom, piger' eksisterer i forvejen. Bestyrelsen foretrak derfor, at man udover at øge serviceringen og rådgivningen sætter fokus på klubudviklingsforløb, der kan styrke pigefodbolden.

Om arbejdsgruppen
Efter en åben proces kom alle ansøgere med i en arbejdsgruppe, der bestod af deltagere fra en lang række mindre og større klubber. Arbejdsgruppen holdt efterfølgende et godt og konstruktivt møde med deltagelse af repræsentanter fra drenge- og pigeindrangeringsgrupperne samt bestyrelsen og administrationen. 

Omstrukturering af dommerstrengen
DBU Sjælland skal være det mest attraktive sted at være dommer. Det er den klare ambition for den sjællandske lokalunion, og nu tager DBU Sjællands bestyrelse endnu et skridt for at sikre, at denne ambition bliver til virkelighed.

DBU Sjællands bestyrelse vedtog en omstrukturering af DBU Sjællands frivillige dommerstreng. Det sker for at få yderligere fokus på trivsel og uddannelse, rekruttering og fastholdelse, samt for at skabe øget transparens og tydelig adskillelse af funktioner

Målsætningen er, at en ny dommerstruktur, nye udvalg og nye medlemmer er på plads, og kan startes op fra 1. januar 2020. Læs mere om processen og ansøg via linket herunder: 

Du kan læse mere her

Diversitet i den frivillige organisation
Et andet emne, der ligger bestyrelsen meget på sinde, er at sikre gennemsigtighed i rekrutteringen og diversitet blandt de frivillige grupper og udvalg i organisationen. Målet er, at DBU Sjællands organisation skal afspejle samfundet omkring. 

Derudover ligger der et ønske om, at rekrutteringsprocessen for grupper og udvalg gøres mere strømlinet og smidig. Ambitionen er, at vi når ud til potentielt nye ambassadører, og at der er plads til forskellige typer af ambassadører, der har motivation og evner til at løfte forskelligartede opgaver.

Derfor vedtog bestyrelsen et sæt fælles principper for sammensætning og rekruttering til grupper og udvalg under DBU Sjælland, som blandt andet indeholder følgende:  

  • Rekruttering: Åben ansøgningsrunde til udvalg. 
  • Diversitet i medlemmernes klubber (størrelse, alders- og kønsmæssig fokus og lignende)
  • Diversitet i medlemmernes personlige egenskaber (køn, alder, erfaring og lignende) - geografisk spredning i DBU Sjællands område.